Wednesday, May 25, 2022

Creating liberating content

Roy’s Safety-First Criterion (SFRatio)...

Tiêu chí An toàn-Trên hết của Roy - SFRatio là gì? Tiêu...

Martial Law là gì?

Thiết quân luật là gì? Thiết quân luật là luật do quân...

Mezzanine Debt là gì?

Nợ Lửng Là Gì? Nợ lửng xảy ra khi một vấn đề...

Master Limited Partnership (MLP)...

Hợp danh hữu hạn chính (MLP) là gì? Công ty hợp danh...

Yield Tilt Index Fund là gì?

Quỹ chỉ số nghiêng lợi nhuận là gì?

Quỹ chỉ số nghiêng lợi suất là một loại quỹ đầu tư vào cổ phiếu hoặc chứng khoán phản ánh việc nắm giữ chỉ số thị trường nhưng có tỷ trọng cao hơn đối với các khoản đầu tư có lợi suất cao hơn. Quỹ chỉ số nghiêng lợi suất có thể là quỹ tương hỗ, là một rổ chứng khoán được quản lý tích cực bởi một danh mục đầu tư hoặc nhà quản lý quỹ.

Quỹ chỉ số độ nghiêng lợi suất cũng có thể là một quỹ giao dịch trao đổi (ETF), chỉ đơn thuần phản ánh một chỉ số của cổ phiếu.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Quỹ chỉ số độ nghiêng lợi suất đầu tư vào các cổ phiếu phản ánh sự nắm giữ của một chỉ số nhưng có tỷ trọng cao hơn đối với các khoản đầu tư có lợi suất cao.
  • Quỹ chỉ số độ nghiêng lợi suất nâng cao lợi suất của quỹ chỉ số tiêu chuẩn bằng cách tăng tỷ trọng nắm giữ của nó đối với các cổ phiếu mang lại lợi tức cổ tức cao hơn.
  • Vì quỹ chỉ số độ nghiêng lợi suất sử dụng chỉ số chuẩn cơ sở nên quỹ được đa dạng hóa, giảm rủi ro mất mát trong khi tăng thu nhập.
  • Quỹ sẽ theo dõi chặt chẽ chỉ số cơ bản của nó nhưng sẽ không khớp với chỉ số đó.
  • Các nhà đầu tư đang cân nhắc đầu tư vào các quỹ nghiêng về lợi suất nên đảm bảo rằng họ hiểu các tác động của thuế và mua quỹ trong tài khoản có lợi nhất.

Cách thức hoạt động của quỹ chỉ số nghiêng lợi nhuận

Thông thường, một quỹ chỉ số sẽ chứa tất cả các cổ phiếu của một chỉ số chứng khoán cụ thể, chẳng hạn như Chỉ số Standard & Poor’s 500 (S&P 500). Các nhà đầu tư không thể mua một chỉ số, vì nó chỉ đơn thuần là một cơ chế theo dõi chứa một bộ sưu tập các cổ phiếu được thiết kế để cung cấp cho các nhà đầu tư xu hướng chung của các cổ phiếu đó.

Thay vào đó, các nhà đầu tư sẽ cần mua một quỹ có chứa tất cả các cổ phiếu đó trong chỉ số. Ví dụ, có các quỹ ETF chứa tất cả 500 cổ phiếu trong S&P 500. Tuy nhiên, nếu nhà đầu tư muốn sở hữu chỉ số này, đồng thời tăng lợi nhuận của họ, họ có thể đầu tư vào quỹ nghiêng.

Các quỹ nghiêng chứa tất cả các cổ phiếu của một chỉ số chuẩn nhưng được tăng cường với các khoản đầu tư làm quỹ nghiêng theo hướng của một chiến lược đầu tư hoặc mục tiêu tài chính cụ thể. Ví dụ, nhiều cổ phiếu trả cổ tức, thường là các khoản thanh toán bằng tiền mặt trả cho các nhà đầu tư như một phần thưởng cho việc sở hữu một cổ phiếu. Một quỹ nghiêng có thể phản ánh một chỉ số nhưng cũng chứa nhiều cổ phiếu hơn của các cổ phiếu trả cổ tức cao.

Tỷ trọng quỹ chỉ số nghiêng lợi nhuận

Quỹ chỉ số độ nghiêng lợi suất nâng cao thu nhập của quỹ chỉ số tiêu chuẩn bằng cách tăng tỷ trọng nắm giữ của nó đối với các cổ phiếu trả cổ tức cao hơn. Nói cách khác, cổ phiếu trả cổ tức hấp dẫn có tỷ trọng danh mục đầu tư lớn hơn, khiến chúng đại diện cho danh mục đầu tư của quỹ nhiều hơn so với chỉ số tiêu chuẩn. Lợi tức của quỹ bị “nghiêng” do tỷ trọng lớn hơn theo hướng đó.

Theo cách này, quỹ nghiêng về việc kiếm thu nhập từ cổ tức cao hơn bình thường, đồng thời tuân thủ chiến lược đầu tư tổng thể là sở hữu chỉ số chuẩn.

Lợi ích của Quỹ chỉ số nghiêng lợi nhuận

Quỹ chỉ số độ nghiêng lợi suất cho phép quỹ có khả năng vượt trội hơn lợi suất từ quỹ cơ sở. Ngoài ra, nhiều cổ phiếu trả cổ tức là của các công ty có uy tín vì họ cần tạo ra thu nhập ổn định để theo kịp với việc trả cổ tức hàng quý.

Kết quả là, một quỹ nghiêng về các công ty trả cổ tức cũng có thể nâng cao lợi nhuận từ các khoản đầu tư vào quỹ vì quỹ này bị áp lực bởi các công ty có lợi nhuận cao hơn.

Vì chiến lược đầu tư của quỹ chỉ số độ nghiêng lợi suất sử dụng chỉ số chuẩn cơ bản, quỹ được đa dạng hóa, có nghĩa là số tiền đầu tư được trải đều trên nhiều công ty. Sự đa dạng hóa này làm giảm rủi ro mất mát nếu một số công ty trong quỹ lâm vào tình trạng khó khăn về tài chính. Các công ty còn lại khác vẫn có thể hoạt động tốt hơn, điều này phần nào giúp giảm bớt lực cản về quỹ từ những công ty hoạt động kém hiệu quả.

Vì quỹ chỉ nghiêng về cổ phiếu trả cổ tức, nên quỹ có thể tiếp tục theo kịp xu hướng của thị trường chung, đồng thời thúc đẩy thu nhập từ cổ tức với ít rủi ro bổ sung.

Nếu một quỹ chỉ số độ nghiêng lợi suất có sự kết hợp các khoản đầu tư thích hợp, nó có thể cung cấp cho các nhà đầu tư lợi suất nâng cao cùng với sự an toàn đi kèm với việc đầu tư vào các quỹ chỉ số.

Tiền và thuế của chỉ số nghiêng lợi nhuận

Cấu trúc của quỹ chỉ số độ nghiêng lợi suất có thể mang lại một số lợi ích về thuế cho các nhà đầu tư đang tìm cách giảm thiểu nghĩa vụ thuế liên quan đến khoản nắm giữ của họ. Các khoản chi trả cổ tức phát hành cho cổ đông có thể bị đánh thuế hai lần. Điều này có nghĩa là họ bị đánh thuế một lần ở cấp công ty và sau đó một lần nữa ở cấp cổ đông. Vì vậy, về cơ bản nhà đầu tư đang phải trả thuế thu nhập hai lần trên cùng một lượng thu nhập.

Những người ủng hộ cơ cấu đánh thuế này coi đó là một cách để đảm bảo những người giàu có đang trả phần công bằng của họ, và không thể giàu lên từ thu nhập đầu tư của họ mà không phải trả đủ số thuế để đổi lại. Mặt khác, những người phản đối cho rằng việc đánh thuế hai cấp này là không công bằng và áp dụng hình phạt bổ sung đối với các nhà đầu tư thành công.

Chiến lược trốn thuế

Do ảnh hưởng của việc đánh thuế hai lần, một số nhà đầu tư cho rằng thị trường phải định giá cổ phiếu của các cổ phiếu có lợi suất cao ở mức chiết khấu phần nào so với các cổ phiếu khác, để tạo ra lợi nhuận tăng lên từ các cổ phiếu có lợi suất cao để bù đắp các tác động tiêu cực của thuế. Lý thuyết là một nhà đầu tư có thể mua quỹ chỉ số độ nghiêng lợi suất trong một tài khoản đầu tư được bảo vệ về thuế — chẳng hạn như tài khoản hưu trí — có thể có khả năng hoạt động tốt hơn chỉ số vì họ nhận được lợi ích được định giá nhưng không bị đánh thuế đối với cổ tức mà họ nhận được.

Roth IRA được tài trợ bằng đô la sau thuế — điều này có nghĩa là các khoản đóng góp không được khấu trừ thuế, nhưng khi bạn bắt đầu rút tiền, số tiền đó sẽ được miễn thuế.

Chiến lược này sẽ là một lựa chọn thông minh tiềm năng cho một nhà đầu tư sành sỏi, người hiểu các chi tiết phức tạp của cấu trúc này, quen thuộc với các quy định thuế liên quan hoặc có cố vấn tài chính thông thạo về mã số thuế.

Cách đầu tư vào quỹ chỉ số nghiêng lợi nhuận

Các nhà đầu tư sẽ thấy rằng chiến lược có lợi về thuế khi nắm giữ các quỹ chỉ số nghiêng về lợi suất trong các tài khoản được miễn thuế có nghĩa là họ sẽ mua các loại quỹ này như một ETF. Nhà đầu tư sẽ mua ETF thông qua người giám sát quản lý tài khoản được bảo vệ về thuế của họ như Schwab, Fidelity hoặc có thể là một cố vấn robot.

Từ thời điểm đó, chứng khoán được mua và tất cả những gì nhà đầu tư cần làm là để chiến lược cổ tức phát triển trong tài khoản của họ. Một tài khoản được ưu đãi về thuế phổ biến có thể sử dụng chiến lược này sẽ là Roth IRA. Nhiều nhà đầu tư sẽ chọn mua các quỹ này thông qua tài khoản môi giới của họ thay vì trực tiếp đến quỹ, vì quỹ chỉ số mà họ định mua thường chỉ là một phần trong danh mục đầu tư của họ. Có một tài khoản môi giới cho phép mua đa dạng hơn so với đầu tư trực tiếp với quỹ, mặc dù thường phải trả thêm phí, chẳng hạn như hoa hồng giao dịch.

ROI tốt cho quỹ chỉ số là gì?

Có những cân nhắc về thuế khi sử dụng quỹ chỉ số, cũng như tỷ lệ chi phí, có thể ăn mòn lợi tức đầu tư (ROI). Một quỹ chỉ số không nhất thiết sẽ mang lại lợi nhuận cao nhất, nhưng điều này đi kèm với lợi ích của việc đa dạng hóa. Đa dạng hóa làm giảm bớt một số khía cạnh rủi ro và được coi là điều bắt buộc trong bất kỳ danh mục đầu tư nào.

Bạn có thể mất tất cả tiền của mình vào quỹ chỉ mục không?

Gần như không thể mất tất cả tiền của bạn vào một quỹ chỉ số. Để điều này xảy ra, mọi cổ phiếu bao gồm quỹ sẽ cần về 0. Không chỉ điều này, mà chủ sở hữu của quỹ sẽ cần phải tuyên bố phá sản và không thể bán bất kỳ tài sản nào của họ để trả lại cho những người nắm giữ quỹ. Cả hai trường hợp này đều không có khả năng xảy ra.

Tôi Có Nhận Cổ Tức Từ Các Quỹ Chỉ Số Không?

Các quỹ chỉ số nhất định trả cổ tức khi quỹ nhận được cổ tức từ các cổ phiếu mà họ nắm giữ trong quỹ. Những người khác sẽ tái đầu tư cổ tức vào quỹ của họ và mặc dù nhà đầu tư nắm giữ cổ phiếu trong quỹ chỉ số sẽ không nhận được cổ tức thực tế, việc tái đầu tư sẽ rõ ràng khi giá cổ phiếu của quỹ tăng lên.

Quỹ lợi tức cổ tức là gì?

Quỹ lợi tức cổ tức là quỹ theo dõi chỉ số của các công ty có lịch sử trả cổ tức cao và thường xuyên. Các quỹ này sẽ tìm cách phản ánh hoạt động của chỉ số cơ bản. Các nhà đầu tư ủng hộ chiến lược dựa trên cổ tức sẽ dựa nhiều vào các quỹ này cho mục tiêu chính của danh mục đầu tư của họ.

Điểm mấu chốt

Các quỹ chỉ số nghiêng về lợi suất có thể là một cách tuyệt vời để các nhà đầu tư theo dõi một chỉ số đồng thời theo đuổi các mục tiêu chiến lược dựa trên cổ tức. Các loại quỹ này cung cấp bản chất không thích rủi ro vốn có trong việc đa dạng hóa trong khi cung cấp một hướng nghiêng hoặc nghiêng về những công ty tạo ra cổ tức thường xuyên. Các nhà đầu tư đang tìm cách tái đầu tư tăng trưởng cổ tức trở lại danh mục đầu tư của họ, chẳng hạn như với kế hoạch tái đầu tư cổ tức (DRIP), nên xem xét quỹ nghiêng để đáp ứng các mục tiêu đầu tư của họ.

Nguồn tham khảo: investmentopedia

Get notified whenever we post something new!

spot_img

Create a website from scratch

Just drag and drop elements in a page to get started with Newspaper Theme.

Continue reading

Roy’s Safety-First Criterion (SFRatio) Definition là gì?

Tiêu chí An toàn-Trên hết của Roy - SFRatio là gì? Tiêu chí an toàn trên hết của Roy, còn được gọi là SFRatio, là một cách tiếp cận các quyết định đầu tư đặt ra mức lợi...

Martial Law là gì?

Thiết quân luật là gì? Thiết quân luật là luật do quân đội quản lý chứ không phải là chính phủ dân sự. Thiết quân luật có thể được ban bố trong trường hợp khẩn cấp hoặc như...

Mezzanine Debt là gì?

Nợ Lửng Là Gì? Nợ lửng xảy ra khi một vấn đề nợ hỗn hợp phụ thuộc vào một vấn đề nợ khác từ cùng một công ty phát hành. Nợ lửng có gắn các công cụ vốn...

Enjoy exclusive access to all of our content

Get an online subscription and you can unlock any article you come across.