Friday, May 20, 2022

Creating liberating content

Yuppie là gì?

Yuppie là gì? Yuppie là một thuật ngữ tiếng lóng biểu thị...

Yugen Kaisha (YK) là...

Yugen Kaisha (YK) là gì? A yugen kaisha (YK) là một loại...

York Antwerp Rules là...

Quy tắc York Antwerp là gì? Quy tắc York Antwerp là một...

Yo-Yo là gì?

Yo-Yo là gì? "Yo-yo" là một thuật ngữ tiếng lóng chỉ một...

Yield Spread là gì?

Chênh lệch lợi nhuận là gì?

Chênh lệch lợi tức là chênh lệch giữa lợi tức trên các công cụ nợ khác nhau có kỳ hạn, xếp hạng tín dụng, tổ chức phát hành hoặc mức độ rủi ro khác nhau, được tính bằng cách trừ lợi tức của một công cụ này với công cụ kia. Sự khác biệt này thường được thể hiện bằng điểm cơ bản (bps) hoặc điểm phần trăm.

Chênh lệch lợi tức thường được trích dẫn theo một lợi suất so với chênh lệch của Kho bạc Hoa Kỳ, nơi nó được gọi là chênh lệch tín dụng. Ví dụ, nếu trái phiếu kho bạc kỳ hạn 5 năm ở mức 5% và trái phiếu kho bạc kỳ hạn 30 năm ở mức 6%, thì chênh lệch lợi suất giữa hai công cụ nợ là 1%. Nếu trái phiếu kỳ hạn 30 năm được giao dịch ở mức 6%, thì dựa trên mức chênh lệch lợi suất lịch sử, trái phiếu 5 năm sẽ được giao dịch ở mức khoảng 1%, khiến nó rất hấp dẫn với mức lợi suất hiện tại là 5%.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Chênh lệch lợi tức là sự khác biệt giữa tỷ suất sinh lợi được niêm yết trên các công cụ nợ khác nhau thường có kỳ hạn, xếp hạng tín dụng và rủi ro khác nhau.
  • Chênh lệch rất dễ tính toán vì bạn trừ lợi tức của cái này với lợi tức của cái kia theo tỷ lệ phần trăm hoặc điểm cơ bản.
  • Chênh lệch lợi tức thường được trích dẫn dưới dạng lợi tức so với trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ, hoặc lợi tức so với trái phiếu doanh nghiệp được xếp hạng AAA.
  • Khi chênh lệch lợi suất mở rộng hoặc thu hẹp, nó có thể báo hiệu những thay đổi trong nền kinh tế cơ bản hoặc thị trường tài chính.
1:21

Chênh lệch lợi nhuận

Hiểu chênh lệch lợi nhuận

Chênh lệch lợi tức là số liệu chính mà các nhà đầu tư trái phiếu sử dụng khi đánh giá mức chi phí cho một trái phiếu hoặc một nhóm trái phiếu. Ví dụ: nếu một trái phiếu có lợi suất 7% và trái phiếu khác có lợi suất 4%, mức chênh lệch là 3 điểm phần trăm hoặc 300 điểm cơ bản. Trái phiếu phi Kho bạc thường được đánh giá dựa trên sự khác biệt giữa lợi tức của chúng và lợi tức của trái phiếu Kho bạc có thời hạn tương đương.

Chênh lệch tín dụng trái phiếu phản ánh sự khác biệt về lợi tức giữa trái phiếu kho bạc và trái phiếu doanh nghiệp có cùng kỳ hạn. Nợ do Bộ Tài chính Hoa Kỳ phát hành được sử dụng làm chuẩn mực trong ngành tài chính do trạng thái không có rủi ro của nó được hỗ trợ bởi sự tín nhiệm và tín nhiệm đầy đủ của chính phủ Hoa Kỳ. Trái phiếu Kho bạc Hoa Kỳ (do chính phủ phát hành) được coi là thứ gần nhất với hình thức đầu tư phi rủi ro, vì xác suất vỡ nợ gần như không tồn tại. Các nhà đầu tư hoàn toàn tin tưởng vào việc được hoàn trả.

Thông thường, rủi ro mà trái phiếu hoặc loại tài sản mang theo càng cao thì mức chênh lệch lợi tức của nó càng cao. Khi một khoản đầu tư được coi là rủi ro thấp, các nhà đầu tư không yêu cầu lợi tức lớn khi buộc tiền của họ. Tuy nhiên, nếu một khoản đầu tư được coi là rủi ro cao hơn, thì các nhà đầu tư yêu cầu được đền bù thỏa đáng thông qua mức chênh lệch lợi suất cao hơn để đổi lấy rủi ro giảm vốn gốc của họ.

Ví dụ, một trái phiếu được phát hành bởi một công ty lớn, lành mạnh về tài chính thường được giao dịch với mức chênh lệch tương đối thấp liên quan đến Kho bạc Hoa Kỳ. Ngược lại, trái phiếu do một công ty nhỏ hơn với sức mạnh tài chính yếu hơn phát hành thường giao dịch ở mức chênh lệch cao hơn so với Trái phiếu kho bạc. Vì lý do này, trái phiếu ở các thị trường mới nổi và thị trường phát triển, cũng như các chứng khoán tương tự có kỳ hạn khác nhau, thường giao dịch với lợi suất khác nhau đáng kể.

Bởi vì lợi suất trái phiếu thường thay đổi, chênh lệch lợi suất cũng vậy. Hướng của chênh lệch có thể tăng hoặc rộng ra, có nghĩa là chênh lệch lợi tức giữa hai trái phiếu đang tăng lên và một ngành đang hoạt động tốt hơn ngành khác. Khi chênh lệch thu hẹp, chênh lệch lợi nhuận ngày càng giảm và một ngành hoạt động kém hơn ngành khác. Ví dụ, lợi suất của chỉ số trái phiếu có lợi suất cao chuyển từ 7% lên 7,5%. Đồng thời, lợi suất trái phiếu Kho bạc kỳ hạn 10 năm vẫn ở mức 2%. Mức chênh lệch đã chuyển từ 500 điểm cơ bản lên 550 điểm cơ bản, cho thấy trái phiếu có lợi suất cao hoạt động kém hiệu quả so với Kho bạc trong khoảng thời gian đó.

Khi so sánh với xu hướng lịch sử, chênh lệch lợi tức giữa các Kho bạc có kỳ hạn khác nhau có thể cho biết các nhà đầu tư đang xem xét các điều kiện kinh tế như thế nào. Chênh lệch mở rộng thường dẫn đến một đường cong lợi suất dương, cho thấy điều kiện kinh tế ổn định trong tương lai. Ngược lại, khi hợp đồng spread giảm, điều kiện kinh tế tồi tệ hơn có thể sắp xảy ra, dẫn đến đường cong lợi suất bị san phẳng.

Các loại chênh lệch lợi nhuận

Chênh lệch không biến động (Z-spread) đo mức chênh lệch được nhà đầu tư thực hiện trên toàn bộ đường cong tỷ giá giao ngay của Kho bạc, giả định trái phiếu sẽ được giữ cho đến khi đáo hạn. Phương pháp này có thể là một quá trình tốn nhiều thời gian, vì nó đòi hỏi nhiều tính toán dựa trên thử và sai. Về cơ bản, bạn sẽ bắt đầu bằng cách thử một con số chênh lệch và chạy các phép tính để xem liệu giá trị hiện tại của các dòng tiền có bằng với giá của trái phiếu hay không. Nếu không, bạn phải bắt đầu lại và tiếp tục cố gắng cho đến khi hai giá trị bằng nhau.

Chênh lệch trái phiếu lợi suất cao là chênh lệch tỷ lệ phần trăm trong lợi suất hiện tại của các loại trái phiếu có lợi suất cao khác nhau so với trái phiếu doanh nghiệp, trái phiếu kho bạc hoặc trái phiếu chuẩn khác được xếp hạng đầu tư (ví dụ: được xếp hạng AAA). Chênh lệch trái phiếu lợi suất cao rộng hơn mức trung bình lịch sử cho thấy rủi ro tín dụng và vỡ nợ lớn hơn đối với trái phiếu rác.

Chênh lệch được điều chỉnh theo quyền chọn (OAS) chuyển đổi chênh lệch giữa giá hợp lý và giá thị trường, được biểu thị bằng giá trị đô la và chuyển giá trị đó thành thước đo lợi nhuận. Sự biến động lãi suất đóng một vai trò quan trọng trong công thức OAS. Tùy chọn được nhúng trong chứng khoán có thể ảnh hưởng đến dòng tiền, đây là điều cần phải được xem xét khi tính toán giá trị của chứng khoán.

Nguồn tham khảo: investmentopedia

Get notified whenever we post something new!

spot_img

Create a website from scratch

Just drag and drop elements in a page to get started with Newspaper Theme.

Continue reading

Yuppie là gì?

Yuppie là gì? Yuppie là một thuật ngữ tiếng lóng biểu thị phân khúc thị trường của những người trẻ thành thị chuyên nghiệp. Một yuppie thường được đặc trưng bởi tuổi trẻ, sự sung túc và thành...

Yugen Kaisha (YK) là gì?

Yugen Kaisha (YK) là gì? A yugen kaisha (YK) là một loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn có thể được thành lập ở Nhật Bản từ năm 1940 đến đầu năm 2006. Đạo luật Công ty...

York Antwerp Rules là gì?

Quy tắc York Antwerp là gì? Quy tắc York Antwerp là một tập hợp các quy định hàng hải liên quan đến các giao thức xung quanh hàng hóa được vận chuyển bằng máy bay. Cách thức hoạt...

Enjoy exclusive access to all of our content

Get an online subscription and you can unlock any article you come across.