Friday, May 20, 2022

Creating liberating content

Yuppie là gì?

Yuppie là gì? Yuppie là một thuật ngữ tiếng lóng biểu thị...

Yugen Kaisha (YK) là...

Yugen Kaisha (YK) là gì? A yugen kaisha (YK) là một loại...

York Antwerp Rules là...

Quy tắc York Antwerp là gì? Quy tắc York Antwerp là một...

Yo-Yo là gì?

Yo-Yo là gì? "Yo-yo" là một thuật ngữ tiếng lóng chỉ một...

Yield Pickup là gì?

Nhận năng suất là gì?

Nhận lợi tức đề cập đến lãi suất bổ sung mà nhà đầu tư nhận được bằng cách bán một trái phiếu có lợi suất thấp hơn và mua một trái phiếu có lợi suất cao hơn. Việc thu hồi lợi tức được thực hiện để cải thiện hiệu suất được điều chỉnh theo rủi ro của danh mục đầu tư.

Hiểu chiến lược thu lợi nhuận

Nhận lợi tức là một chiến lược đầu tư liên quan đến việc giao dịch trái phiếu với lợi suất thấp hơn để lấy trái phiếu có lợi suất cao hơn. Trong khi thu thêm lợi nhuận sẽ mang lại lợi nhuận lớn hơn, chiến lược này cũng có rủi ro lớn hơn. Trái phiếu có lợi suất thấp hơn thường có thời gian đáo hạn ngắn hơn, trong khi trái phiếu có lợi suất cao hơn thường có thời gian đáo hạn dài hơn. Trái phiếu có kỳ hạn dài hơn nhạy cảm hơn với biến động lãi suất trên thị trường. Do đó, nhà đầu tư phải chịu rủi ro lãi suất với trái phiếu có kỳ hạn dài hơn.

Ngoài ra, có một mối quan hệ tích cực giữa lợi nhuận và rủi ro. Rủi ro nhận thấy trái phiếu càng cao, lợi tức mà các nhà đầu tư yêu cầu càng cao để khuyến khích họ mua trái phiếu. Trái phiếu có rủi ro cao hơn có chất lượng tín dụng thấp hơn trái phiếu có rủi ro thấp hơn. Khi đó, với việc thu hồi lợi tức, một lượng rủi ro nhất định sẽ liên quan vì trái phiếu có lợi suất cao hơn thường có chất lượng tín dụng thấp hơn.

Ví dụ, một nhà đầu tư sở hữu một trái phiếu do Công ty ABC phát hành có lợi suất 4%. Nhà đầu tư có thể bán trái phiếu này để đổi lấy trái phiếu do Công ty XYZ phát hành có lợi suất 6%. Mức thu lợi nhuận của nhà đầu tư là 2% (6% – 4% = 2%). Chiến lược này có thể thu lợi nhuận từ một phiếu giảm giá cao hơn hoặc lợi tức cao hơn cho đến ngày đáo hạn (YTM) hoặc cả hai. Trái phiếu có rủi ro vỡ nợ cao hơn thường có lợi suất cao hơn, khiến cho việc thu lợi tức trở nên rủi ro. Lý tưởng nhất, việc thu hồi lợi tức sẽ liên quan đến các trái phiếu có cùng mức xếp hạng hoặc rủi ro tín dụng, mặc dù điều này không phải lúc nào cũng đúng.

Nhận và Hoán đổi

Chiến lược thu hồi lợi tức dựa trên giao dịch hoán đổi thu hồi lợi tức thuần túy, lợi dụng các trái phiếu tạm thời bị định giá sai, mua trái phiếu được định giá thấp hơn so với cùng loại trái phiếu nắm giữ trong danh mục đầu tư, do đó trả lợi tức cao hơn và bán những trái phiếu đó. trong danh mục đầu tư được định giá quá cao, do đó, sẽ trả lợi tức thấp hơn. Giao dịch hoán đổi liên quan đến việc giao dịch trái phiếu có phiếu giảm giá thấp hơn để lấy trái phiếu có phiếu giảm giá cao hơn, làm tăng rủi ro tái đầu tư mà nhà đầu tư phải đối mặt khi lãi suất giảm vì có khả năng nhà phát hành sẽ “gọi” trái phiếu có lãi suất cao hơn. Cũng có một số rủi ro phải đối mặt nếu lãi suất tăng. Ví dụ, nếu tỷ giá phổ biến trong nền kinh tế tăng lên trong khi giao dịch đang diễn ra hoặc trong thời gian nắm giữ trái phiếu, nhà đầu tư có thể bị lỗ.

Chiến lược thu lợi nhuận được đưa vào chỉ đơn giản là để tạo ra sản lượng cao hơn. Một nhà đầu tư không cần phải suy đoán hoặc dự đoán sự chuyển động của lãi suất. Chiến lược này mang lại lợi ích đáng giá nếu được thực hiện đúng cách và đúng thời điểm.

Investopedia không cung cấp các dịch vụ và lời khuyên về thuế, đầu tư hoặc tài chính. Thông tin được trình bày mà không có sự xem xét của các nhà đầu tư đầu tư. Đầu tư có rủi ro, bao gồm cả khả năng mất gốc.

 

Nguồn tham khảo: investmentopedia

Get notified whenever we post something new!

spot_img

Create a website from scratch

Just drag and drop elements in a page to get started with Newspaper Theme.

Continue reading

Yuppie là gì?

Yuppie là gì? Yuppie là một thuật ngữ tiếng lóng biểu thị phân khúc thị trường của những người trẻ thành thị chuyên nghiệp. Một yuppie thường được đặc trưng bởi tuổi trẻ, sự sung túc và thành...

Yugen Kaisha (YK) là gì?

Yugen Kaisha (YK) là gì? A yugen kaisha (YK) là một loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn có thể được thành lập ở Nhật Bản từ năm 1940 đến đầu năm 2006. Đạo luật Công ty...

York Antwerp Rules là gì?

Quy tắc York Antwerp là gì? Quy tắc York Antwerp là một tập hợp các quy định hàng hải liên quan đến các giao thức xung quanh hàng hóa được vận chuyển bằng máy bay. Cách thức hoạt...

Enjoy exclusive access to all of our content

Get an online subscription and you can unlock any article you come across.