Friday, May 20, 2022

Creating liberating content

Yuppie là gì?

Yuppie là gì? Yuppie là một thuật ngữ tiếng lóng biểu thị...

Yugen Kaisha (YK) là...

Yugen Kaisha (YK) là gì? A yugen kaisha (YK) là một loại...

York Antwerp Rules là...

Quy tắc York Antwerp là gì? Quy tắc York Antwerp là một...

Yo-Yo là gì?

Yo-Yo là gì? "Yo-yo" là một thuật ngữ tiếng lóng chỉ một...

Yield Basis là gì?

Cơ sở lợi nhuận là gì?

Cơ sở lợi tức là một phương pháp báo giá của chứng khoán có thu nhập cố định dưới dạng tỷ lệ phần trăm lợi tức, chứ không phải là giá trị đô la. Điều này cho phép dễ dàng so sánh các trái phiếu với các đặc điểm khác nhau. Cơ sở lợi tức được tính bằng cách chia số tiền coupon được trả hàng năm cho giá mua trái phiếu.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Phương pháp cơ sở lợi tức báo giá của chứng khoán có thu nhập cố định (chẳng hạn như trái phiếu) dưới dạng tỷ lệ phần trăm lợi tức thay vì giá trị đô la.
  • Phương pháp cơ sở lợi tức giúp người mua trái phiếu dễ dàng so sánh các đặc điểm của các loại trái phiếu khác nhau trước khi mua.
  • Báo giá lợi tức cho nhà giao dịch trái phiếu biết liệu trái phiếu hiện đang giao dịch ở mức chiết khấu hay phí bảo hiểm so với các trái phiếu khác.
  • Mua trái phiếu trên cơ sở lợi tức ròng có nghĩa là lợi tức cũng bao gồm lợi nhuận hoặc khoản đánh dấu của nhà môi giới để thực hiện giao dịch.

Hiểu cơ sở lợi nhuận

Không giống như cổ phiếu, được định giá bằng đô la, hầu hết trái phiếu được định giá trên cơ sở lợi tức. Ví dụ: giả sử một công ty được niêm yết với lãi suất phiếu giảm giá 6,75% và được thiết lập để đáo hạn 10 năm kể từ ngày phát hành. Trái phiếu mệnh giá 1.000 đô la đang giao dịch với giá trị 940 đô la.

Cơ sở năng suất có thể được tính bằng cách sử dụng công thức năng suất hiện tại được trình bày như sau:

Phiếu giảm giá / Giá mua

Theo ví dụ của chúng tôi ở trên, phiếu thưởng sẽ được thanh toán hàng năm là 6,75% x 1.000 đô la = 67,50 đô la. Do đó, cơ sở lợi nhuận là $ 67,50 / $ 940 = 0,0718, hay 7,18%. Trái phiếu sẽ được báo giá cho các nhà đầu tư là có cơ sở lợi tức là 7,18%.

Báo giá lợi tức cho một nhà kinh doanh trái phiếu biết rằng trái phiếu hiện đang giao dịch ở mức chiết khấu vì cơ sở lợi tức của nó lớn hơn lãi suất coupon (6,75%). Nếu cơ sở lợi tức nhỏ hơn lãi suất coupon, điều này cho thấy trái phiếu đang được giao dịch ở mức phí bảo hiểm vì lãi suất coupon cao hơn sẽ làm tăng giá trị của trái phiếu trên thị trường. Sau đó, một nhà giao dịch trái phiếu có thể so sánh trái phiếu với những người khác trong một ngành nhất định.

Lợi tức chiết khấu ngân hàng

Cơ sở lợi tức của một công cụ chiết khấu thuần túy có thể được tính bằng công thức lợi suất chiết khấu ngân hàng, đó là:

r = (Chiết khấu / Mệnh giá) x (360 / t) trong đó
r = Lợi tức hàng năm
Chiết khấu = Mệnh giá trừ đi giá mua
t = thời gian còn lại để đáo hạn
360 = Ngân hàng quy ước về số ngày trong năm

Không giống như lợi tức hiện tại, lợi tức chiết khấu ngân hàng lấy giá trị chiết khấu từ mệnh giá và thể hiện nó dưới dạng một phần nhỏ của mệnh giá, không phải giá hiện tại, của trái phiếu. Phương pháp tính toán cơ sở lợi tức này giả định lãi suất đơn giản; nghĩa là, không có hiệu ứng kép nào được tính vào. Tín phiếu kho bạc chỉ được trích dẫn trên cơ sở chiết khấu ngân hàng.

Ví dụ: giả sử một tín phiếu Kho bạc có mệnh giá 1.000 đô la được bán với giá 970 đô la. Nếu thời gian đáo hạn của nó là 180 ngày, cơ sở lợi tức sẽ là:

r = [(1.000 đô la – 970 đô la) / 1.000 đô la] x (360/180)
r = ($ 30 / $ 1.000) x 2
r = 0,06 hoặc 6%

Vì tín phiếu kho bạc không thanh toán phiếu giảm giá, trái chủ sẽ kiếm được lợi nhuận bằng đô la tương đương với chiết khấu nếu trái phiếu được giữ cho đến khi nó đáo hạn.

Cân nhắc đặc biệt

Khi mua trái phiếu, điều quan trọng là nhà đầu tư phải hiểu sự khác biệt giữa cơ sở lợi tức và cơ sở lợi suất ròng. Trên thị trường thứ cấp, bạn có thể mua trái phiếu thông qua một nhà môi giới / đại lý, họ có thể tính phí hoa hồng cố định cho bạn cho dịch vụ này. Tuy nhiên, thay vì hoa hồng, nhà môi giới của bạn có thể chọn bán trái phiếu trên cơ sở lợi tức ròng.

Lợi nhuận ròng có nghĩa là lợi nhuận cũng bao gồm lợi nhuận của nhà môi giới cho giao dịch. Đây là đánh dấu của nhà môi giới, là sự khác biệt giữa giá mà người môi giới trả cho trái phiếu và giá mà người môi giới bán chúng với giá. Nếu một nhà môi giới cung cấp trái phiếu trên cơ sở lợi suất ròng, họ đã bao gồm đánh dấu của họ. Ví dụ: nếu một nhà môi giới trực tuyến bán cho bạn một trái phiếu với lợi suất 3,75% đến ngày đáo hạn (YTM), lợi nhuận của họ được tính trực tiếp vào giá bạn phải trả và không có hoa hồng riêng.

Khi so sánh các trái phiếu khác nhau để có thể mua được, người mua trái phiếu nên hỏi người môi giới của họ xem liệu trái phiếu có trên cơ sở lợi tức ròng hay không hoặc họ có tính phí hoa hồng riêng để thực hiện giao dịch hay không. Các nhà môi giới có thể tính các khoản phí khác, chẳng hạn như phí do nhà môi giới hỗ trợ cho các giao dịch không được thực hiện trực tuyến. Chi phí tổng thể của bạn cho giao dịch cũng có thể bao gồm lãi tích lũy, là lãi tích lũy trên trái phiếu giữa lần thanh toán cuối cùng và ngày thanh toán.

Nguồn tham khảo: investmentopedia

Get notified whenever we post something new!

spot_img

Create a website from scratch

Just drag and drop elements in a page to get started with Newspaper Theme.

Continue reading

Yuppie là gì?

Yuppie là gì? Yuppie là một thuật ngữ tiếng lóng biểu thị phân khúc thị trường của những người trẻ thành thị chuyên nghiệp. Một yuppie thường được đặc trưng bởi tuổi trẻ, sự sung túc và thành...

Yugen Kaisha (YK) là gì?

Yugen Kaisha (YK) là gì? A yugen kaisha (YK) là một loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn có thể được thành lập ở Nhật Bản từ năm 1940 đến đầu năm 2006. Đạo luật Công ty...

York Antwerp Rules là gì?

Quy tắc York Antwerp là gì? Quy tắc York Antwerp là một tập hợp các quy định hàng hải liên quan đến các giao thức xung quanh hàng hóa được vận chuyển bằng máy bay. Cách thức hoạt...

Enjoy exclusive access to all of our content

Get an online subscription and you can unlock any article you come across.