Wrap-Around Loan là gì?

Wrap-Around Loan là gì? tìm hiểu định nghĩa, khái niệm thông tin cơ bản cho người mới bắt đầu tìm hiểu về – Kinh tế học.

Định nghĩa – Wrap-Around Loan

Thông tin về Wrap-Around Loan

Tên gọi tiếng Anh Wrap-Around Loan
Tên gọi tiếng Việt
Ký hiệu/viết tắt:  
Chủ đề Kinh Tế Học

Tóm tắt ý chính về Wrap-Around Loan là gì?
  • Khoản vay trọn gói là một hình thức tài trợ của chủ sở hữu trong đó người bán bất động sản duy trì khoản thế chấp đầu tiên chưa thanh toán, sau đó được người mua mới hoàn trả một phần.
  • Thay vì đăng ký thế chấp ngân hàng thông thường, người mua ký một thế chấp với người bán và khoản vay mới không được sử dụng để thanh toán khoản vay hiện có của người bán.
  • Các khoản cho vay liên tục có thể gặp rủi ro do thực tế là người bán tài chính chịu toàn bộ rủi ro vỡ nợ liên quan đến cả hai khoản vay.

Tổng kết

Trên đây là những thông tin về giúp bạn hiểu hơn về Wrap-Around Loan thuộc kiến thức về Khái niệm Kinh tế học. Để cập nhật thêm những thông tin bổ ích bạn có thể truy cập vào chuyên mục Kinh tế học để tìm hiểu thêm.

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here