World Trade Organization (WTO) là gì?

World Trade Organization (WTO) là gì? tìm hiểu định nghĩa, khái niệm thông tin cơ bản cho người mới bắt đầu tìm hiểu về – Kinh tế học.

Định nghĩa – World Trade Organization (WTO)

Thông tin về World Trade Organization (WTO)

Tên gọi tiếng Anh World Trade Organization (WTO)
Tên gọi tiếng Việt
Ký hiệu/viết tắt:  
Chủ đề Kinh Tế Học

Tóm tắt ý chính về World Trade Organization (WTO) là gì?
Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO)

Tổng kết

Trên đây là những thông tin về giúp bạn hiểu hơn về World Trade Organization (WTO) thuộc kiến thức về Khái niệm Kinh tế học. Để cập nhật thêm những thông tin bổ ích bạn có thể truy cập vào chuyên mục Kinh tế học để tìm hiểu thêm.

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here