World Fund là gì?

World Fund là gì? tìm hiểu định nghĩa, khái niệm thông tin cơ bản cho người mới bắt đầu tìm hiểu về – Kinh tế học.

Định nghĩa – World Fund

Thông tin về World Fund

Tên gọi tiếng Anh World Fund
Tên gọi tiếng Việt
Ký hiệu/viết tắt:  
Chủ đề Kinh Tế Học

Tóm tắt ý chính về World Fund là gì?
  • Quỹ thế giới là một loại quỹ tương hỗ hoặc công ty đầu tư khác đầu tư vào chứng khoán được giao dịch ở một số quốc gia khác nhau, bao gồm cả Hoa Kỳ.
  • Cấu trúc của các quỹ thế giới mang lại một số lợi thế có giá trị, chủ yếu trong số những lợi thế đó là nó hạn chế tiếp xúc với bất kỳ quốc gia cụ thể nào.
  • Bằng cách đa dạng hóa danh mục đầu tư của mình, các quỹ này và các nhà đầu tư của họ có thể giúp giảm thiểu rủi ro thua lỗ lớn, vì ngay cả những biến động lớn ở một khu vực cũng thường có thể được bù đắp và cân bằng bằng lợi nhuận ở các khu vực khác.

Tổng kết

Trên đây là những thông tin về giúp bạn hiểu hơn về World Fund thuộc kiến thức về Khái niệm Kinh tế học. Để cập nhật thêm những thông tin bổ ích bạn có thể truy cập vào chuyên mục Kinh tế học để tìm hiểu thêm.

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here