World Federation of Stock Exchanges là gì?

World Federation of Stock Exchanges là gì? tìm hiểu định nghĩa, khái niệm thông tin cơ bản cho người mới bắt đầu tìm hiểu về – Kinh tế học.

Định nghĩa – World Federation of Stock Exchanges

Thông tin về World Federation of Stock Exchanges

Tên gọi tiếng Anh World Federation of Stock Exchanges
Tên gọi tiếng Việt
Ký hiệu/viết tắt:  
Chủ đề Kinh Tế Học

Tóm tắt ý chính về World Federation of Stock Exchanges là gì?
  • Liên đoàn Sở giao dịch Thế giới, đặt tại London, đại diện cho hơn 250 sàn giao dịch và cơ sở thanh toán bù trừ khác nhau.
  • WEF cũng đóng vai trò tạo điều kiện cho việc truyền bá các ý tưởng và thông lệ tốt nhất trong toàn ngành dịch vụ tài chính.
  • Các sàn giao dịch WFE là nơi có 53.000 công ty niêm yết và tính đến năm 2019, các thành viên của WFE có tổng khối lượng giao dịch hàng năm là 88 nghìn tỷ đô la.

Tổng kết

Trên đây là những thông tin về giúp bạn hiểu hơn về World Federation of Stock Exchanges thuộc kiến thức về Khái niệm Kinh tế học. Để cập nhật thêm những thông tin bổ ích bạn có thể truy cập vào chuyên mục Kinh tế học để tìm hiểu thêm.

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here