World Bank Group là gì?

World Bank Group là gì? tìm hiểu định nghĩa, khái niệm thông tin cơ bản cho người mới bắt đầu tìm hiểu về – Kinh tế học.

Định nghĩa – World Bank Group

Thông tin về World Bank Group

Tên gọi tiếng Anh World Bank Group
Tên gọi tiếng Việt
Ký hiệu/viết tắt:  
Chủ đề Kinh Tế Học

Tóm tắt ý chính về World Bank Group là gì?
  • Nhóm Ngân hàng Thế giới là ngân hàng phát triển nổi bật nhất thế giới, với nhiệm vụ và nhiệm vụ được nêu rõ là giảm nghèo đói trên thế giới.
  • Là một phần của thỏa thuận Bretton Woods, Nhóm Ngân hàng Thế giới được thành lập vào ngày 27 tháng 12 năm 1945.
  • Năm tổ chức bao gồm Nhóm Ngân hàng Thế giới: Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Quốc tế (IBRD), Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA), Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC), Cơ quan Bảo lãnh Đầu tư Đa phương (MIGA) và Trung tâm Thanh toán Quốc tế của Tranh chấp Đầu tư (ICSID).
  • Nhóm Ngân hàng Thế giới cung cấp lời khuyên và hỗ trợ tài chính dưới hình thức các khoản vay và trợ cấp chiết khấu cho các quốc gia đang gặp khó khăn với đói nghèo, tập trung vào các lĩnh vực như chăm sóc sức khỏe, giáo dục và nông nghiệp.
  • Nhóm Ngân hàng Thế giới có 189 quốc gia thành viên, với Mỹ là cổ đông lớn nhất của ngân hàng.

Tổng kết

Trên đây là những thông tin về giúp bạn hiểu hơn về World Bank Group thuộc kiến thức về Khái niệm Kinh tế học. Để cập nhật thêm những thông tin bổ ích bạn có thể truy cập vào chuyên mục Kinh tế học để tìm hiểu thêm.

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here