Working Tax Credit (WTC) là gì?

Working Tax Credit (WTC) là gì? tìm hiểu định nghĩa, khái niệm thông tin cơ bản cho người mới bắt đầu tìm hiểu về – Kinh tế học.

Định nghĩa – Working Tax Credit (WTC)

Thông tin về Working Tax Credit (WTC)

Tên gọi tiếng Anh Working Tax Credit (WTC)
Tên gọi tiếng Việt
Ký hiệu/viết tắt:  
Chủ đề Kinh Tế Học

Tóm tắt ý chính về Working Tax Credit (WTC) là gì?
Tín dụng thuế đang hoạt động (WTC)

Tổng kết

Trên đây là những thông tin về giúp bạn hiểu hơn về Working Tax Credit (WTC) thuộc kiến thức về Khái niệm Kinh tế học. Để cập nhật thêm những thông tin bổ ích bạn có thể truy cập vào chuyên mục Kinh tế học để tìm hiểu thêm.

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here