Working Class là gì?

Working Class là gì? tìm hiểu định nghĩa, khái niệm thông tin cơ bản cho người mới bắt đầu tìm hiểu về – Kinh tế học.

Định nghĩa – Working Class

Thông tin về Working Class

Tên gọi tiếng Anh Working Class
Tên gọi tiếng Việt
Ký hiệu/viết tắt:  
Chủ đề Kinh Tế Học

Tóm tắt ý chính về Working Class là gì?
  • Giai cấp công nhân là một thuật ngữ kinh tế xã hội mô tả những người trong một tầng lớp xã hội được đánh dấu bằng những công việc được trả lương thấp và yêu cầu kỹ năng hạn chế.
  • Thông thường, các công việc của tầng lớp lao động đã làm giảm các yêu cầu về trình độ học vấn.
  • Ngày nay, hầu hết các công việc của tầng lớp lao động được tìm thấy trong lĩnh vực dịch vụ, bao gồm văn thư, bán lẻ và các nghề lao động chân tay có kỹ năng thấp.

Tổng kết

Trên đây là những thông tin về giúp bạn hiểu hơn về Working Class thuộc kiến thức về Khái niệm Kinh tế học. Để cập nhật thêm những thông tin bổ ích bạn có thể truy cập vào chuyên mục Kinh tế học để tìm hiểu thêm.

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here