Working Capital Management là gì?

Working Capital Management là gì? tìm hiểu định nghĩa, khái niệm thông tin cơ bản cho người mới bắt đầu tìm hiểu về – Kinh tế học.

Định nghĩa – Working Capital Management

Thông tin về Working Capital Management

Tên gọi tiếng Anh Working Capital Management
Tên gọi tiếng Việt
Ký hiệu/viết tắt:  
Chủ đề Kinh Tế Học

Tóm tắt ý chính về Working Capital Management là gì?
  • Quản lý vốn lưu động đòi hỏi phải theo dõi tài sản và nợ phải trả của công ty để duy trì dòng tiền đủ đáp ứng chi phí hoạt động ngắn hạn và các nghĩa vụ nợ ngắn hạn.
  • Quản lý vốn lưu động liên quan đến việc theo dõi các tỷ lệ khác nhau bao gồm tỷ lệ vốn lưu động, tỷ lệ thu tiền và tỷ lệ hàng tồn kho.
  • Quản lý vốn lưu động có thể cải thiện chất lượng quản lý dòng tiền và thu nhập của một công ty thông qua việc sử dụng hiệu quả các nguồn lực của công ty.

Tổng kết

Trên đây là những thông tin về giúp bạn hiểu hơn về Working Capital Management thuộc kiến thức về Khái niệm Kinh tế học. Để cập nhật thêm những thông tin bổ ích bạn có thể truy cập vào chuyên mục Kinh tế học để tìm hiểu thêm.

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here