Winner-Takes-All Market là gì?

Winner-Takes-All Market là gì? tìm hiểu định nghĩa, khái niệm thông tin cơ bản cho người mới bắt đầu tìm hiểu về – Kinh tế học.

Định nghĩa – Winner-Takes-All Market

Thông tin về Winner-Takes-All Market

Tên gọi tiếng Anh Winner-Takes-All Market
Tên gọi tiếng Việt
Ký hiệu/viết tắt:  
Chủ đề Kinh Tế Học

Tóm tắt ý chính về Winner-Takes-All Market là gì?
  • Thị trường thắng thua đề cập đến một hệ thống kinh tế nơi cạnh tranh cho phép những người hoạt động tốt nhất vươn lên dẫn đầu với chi phí của những người thua cuộc.
  • Kết quả cuối cùng của một thị trường giành lấy tất cả là một thị trường độc quyền, nơi chỉ một số ít các công ty lớn mạnh kiểm soát phần lớn thị phần.
  • Thị trường chứng khoán và các hệ thống tổng bằng 0 tiềm năng khác cũng dẫn đến tình huống người thắng cuộc, người giàu ngày càng giàu hơn và kéo dài sự bất bình đẳng về tài sản.

Tổng kết

Trên đây là những thông tin về giúp bạn hiểu hơn về Winner-Takes-All Market thuộc kiến thức về Khái niệm Kinh tế học. Để cập nhật thêm những thông tin bổ ích bạn có thể truy cập vào chuyên mục Kinh tế học để tìm hiểu thêm.

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here