Windstorm Insurance là gì?

Windstorm Insurance là gì? tìm hiểu định nghĩa, khái niệm thông tin cơ bản cho người mới bắt đầu tìm hiểu về – Kinh tế học.

Định nghĩa – Windstorm Insurance

Thông tin về Windstorm Insurance

Tên gọi tiếng Anh Windstorm Insurance
Tên gọi tiếng Việt
Ký hiệu/viết tắt:  
Chủ đề Kinh Tế Học

Tóm tắt ý chính về Windstorm Insurance là gì?
  • Bảo hiểm gió giật là một loại bảo hiểm tài sản đặc biệt bảo vệ chủ hợp đồng bảo hiểm khỏi thiệt hại tài sản do các sự kiện gió giật gây ra như lốc xoáy, bão và gió giật.
  • Bảo hiểm gió bão thường sẽ bảo hiểm cho những thiệt hại vật chất đối với tài sản và đồ đạc cá nhân.
  • Bảo hiểm gió bão thường được đính kèm với tư cách là người cầm lái trong hợp đồng bảo hiểm dành cho chủ nhà.
  • Nhiều chính sách giới hạn khung thời gian mà bạn có thể nộp đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại do gió bão.

Tổng kết

Trên đây là những thông tin về giúp bạn hiểu hơn về Windstorm Insurance thuộc kiến thức về Khái niệm Kinh tế học. Để cập nhật thêm những thông tin bổ ích bạn có thể truy cập vào chuyên mục Kinh tế học để tìm hiểu thêm.

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here