What Is Disbursement? là gì?

What Is Disbursement? là gì? tìm hiểu định nghĩa, khái niệm thông tin cơ bản cho người mới bắt đầu tìm hiểu về – Kinh tế học.

Định nghĩa – What Is Disbursement?

Thông tin về What Is Disbursement?

Tên gọi tiếng Anh What Is Disbursement?
Tên gọi tiếng Việt
Ký hiệu/viết tắt:  
Chủ đề Kinh Tế Học

Tóm tắt ý chính về What Is Disbursement? là gì?
Giải ngân là gì?

Tổng kết

Trên đây là những thông tin về giúp bạn hiểu hơn về What Is Disbursement? thuộc kiến thức về Khái niệm Kinh tế học. Để cập nhật thêm những thông tin bổ ích bạn có thể truy cập vào chuyên mục Kinh tế học để tìm hiểu thêm.

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here