Wednesday, May 25, 2022

Creating liberating content

Roy’s Safety-First Criterion (SFRatio)...

Tiêu chí An toàn-Trên hết của Roy - SFRatio là gì? Tiêu...

Martial Law là gì?

Thiết quân luật là gì? Thiết quân luật là luật do quân...

Mezzanine Debt là gì?

Nợ Lửng Là Gì? Nợ lửng xảy ra khi một vấn đề...

Master Limited Partnership (MLP)...

Hợp danh hữu hạn chính (MLP) là gì? Công ty hợp danh...
Trang chủKiến ThứcKinh Tế HọcWarehouse Financing là...

Warehouse Financing là gì?

Tài trợ kho hàng là gì?

Tài trợ kho hàng là một hình thức tài trợ hàng tồn kho bao gồm một khoản vay của tổ chức tài chính cho một công ty, nhà sản xuất hoặc nhà chế biến. Hàng tồn kho, hàng hóa hoặc hàng hóa hiện có được chuyển đến nhà kho và được sử dụng làm tài sản thế chấp cho khoản vay. Tài trợ kho thường được sử dụng nhiều nhất bởi các công ty tư nhân nhỏ hơn, đặc biệt là các công ty trong các doanh nghiệp liên quan đến hàng hóa, không có quyền truy cập vào các lựa chọn khác.

Lưu ý rằng tài trợ kho bãi khác với cho vay kho bãi là cách ngân hàng cho vay mà không cần sử dụng vốn tự có.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Tài trợ kho hàng là một cách để doanh nghiệp vay tiền được đảm bảo bằng hàng tồn kho của họ.
  • Hàng tồn kho được sử dụng làm tài sản thế chấp sẽ được di chuyển và lưu trữ tại một cơ sở được chỉ định.
  • Hàng hóa nhập kho được kiểm tra và xác nhận bởi người quản lý tài sản thế chấp để đảm bảo người vay sở hữu hàng tồn kho được sử dụng để hoàn trả khoản vay.

Tìm hiểu về Tài trợ Kho

Tài trợ kho bãi là một lựa chọn cho các nhà bán lẻ và bán buôn quy mô vừa và nhỏ.

Tài sản thế chấp (hàng hóa, hàng tồn kho hoặc hàng hóa) cho khoản vay tài trợ kho hàng có thể được giữ trong các kho công cộng được bên cho vay chấp thuận hoặc tại các kho thực địa nằm trong cơ sở của bên vay nhưng được kiểm soát bởi một bên thứ ba độc lập.

Lấy ví dụ về một nhà sản xuất pin ô tô điện đã sử dụng hết hạn mức tín dụng và cần thêm 5 triệu đô la để mở rộng hoạt động. Nó hỏi xung quanh và tìm thấy một ngân hàng sẵn sàng cung cấp một khoản vay thông qua tài trợ kho hàng. Ngân hàng chấp nhận số lượng lớn ắc quy ô tô chưa bán được của công ty làm tài sản thế chấp, và số ắc quy đó được chuyển đến một nhà kho do bên thứ ba kiểm soát. Nếu công ty không trả được khoản vay, ngân hàng có thể bắt đầu bán pin để trang trải khoản vay. Ngoài ra, công ty có thể hoàn trả khoản vay và bắt đầu sở hữu lại pin của mình.

Một tổ chức tài chính tham gia vào hoạt động tài trợ kho hàng thường sẽ chỉ định một người quản lý tài sản thế chấp, người xuất kho cho người vay để xác nhận số lượng và chất lượng của hàng hóa. Nó thúc đẩy việc sử dụng nguyên vật liệu thô làm tài sản thế chấp chính, trong khi nguồn tài chính bổ sung có thể được đồng bộ hóa với việc tích trữ hàng tồn kho hoặc hàng tồn kho.

Hàng tồn kho thuộc bất kỳ loại nào đều có xu hướng giảm giá trị theo thời gian. Do đó, tài trợ kho hàng không thể cung cấp toàn bộ chi phí trả trước của hàng tồn kho.

Lợi ích của việc tài trợ kho hàng

Tài trợ kho thường cho phép người đi vay có được nguồn tài chính với các điều kiện thuận lợi hơn so với vốn lưu động ngắn hạn (NWC) hoặc các khoản vay không có bảo đảm, trong khi lịch trình trả nợ có thể được điều phối với việc sử dụng hàng tồn kho hoặc nguyên vật liệu thực tế.

Vì là hình thức cho vay an toàn nên tài trợ kho thường ít tốn kém hơn so với các hình thức vay khác. Hàng hóa tồn kho trong kho được cầm cố theo hợp đồng với người cho vay để nếu người đi vay không trả được thì người cho vay có thể lấy hàng tồn kho và bán trên thị trường để thu hồi vốn vay. Hình thức cho vay này thường ít tốn kém hơn vì người cho vay sẽ không tham gia vào các cuộc chiến pháp lý kéo dài để thu hồi khoản vay như họ vẫn làm nếu khoản vay không được đảm bảo.

Một công ty hàng hóa cũng có thể cải thiện xếp hạng tín dụng của mình, giảm chi phí đi vay và có khả năng đảm bảo một khoản vay lớn hơn khi sử dụng tài trợ kho hàng. Điều này mang lại lợi thế kinh doanh cho một công ty có quy mô tương tự mà không có các nguồn lực như vậy.

Nguồn tham khảo: investmentopedia

Get notified whenever we post something new!

spot_img

Create a website from scratch

Just drag and drop elements in a page to get started with Newspaper Theme.

Continue reading

Roy’s Safety-First Criterion (SFRatio) Definition là gì?

Tiêu chí An toàn-Trên hết của Roy - SFRatio là gì? Tiêu chí an toàn trên hết của Roy, còn được gọi là SFRatio, là một cách tiếp cận các quyết định đầu tư đặt ra mức lợi...

Martial Law là gì?

Thiết quân luật là gì? Thiết quân luật là luật do quân đội quản lý chứ không phải là chính phủ dân sự. Thiết quân luật có thể được ban bố trong trường hợp khẩn cấp hoặc như...

Mezzanine Debt là gì?

Nợ Lửng Là Gì? Nợ lửng xảy ra khi một vấn đề nợ hỗn hợp phụ thuộc vào một vấn đề nợ khác từ cùng một công ty phát hành. Nợ lửng có gắn các công cụ vốn...

Enjoy exclusive access to all of our content

Get an online subscription and you can unlock any article you come across.