Wednesday, May 25, 2022

Creating liberating content

Roy’s Safety-First Criterion (SFRatio)...

Tiêu chí An toàn-Trên hết của Roy - SFRatio là gì? Tiêu...

Martial Law là gì?

Thiết quân luật là gì? Thiết quân luật là luật do quân...

Mezzanine Debt là gì?

Nợ Lửng Là Gì? Nợ lửng xảy ra khi một vấn đề...

Master Limited Partnership (MLP)...

Hợp danh hữu hạn chính (MLP) là gì? Công ty hợp danh...

War Economy là gì?

Nền kinh tế thời chiến là gì?

Nền kinh tế thời chiến là sự tổ chức năng lực sản xuất và phân phối của một quốc gia trong thời kỳ xung đột. Một nền kinh tế chiến tranh phải thực hiện những điều chỉnh đáng kể đối với sản xuất tiêu dùng của nó để đáp ứng nhu cầu sản xuất quốc phòng. Trong nền kinh tế chiến tranh, các chính phủ phải lựa chọn cách phân bổ các nguồn lực của đất nước rất cẩn thận để đạt được chiến thắng quân sự đồng thời đáp ứng các nhu cầu quan trọng của người tiêu dùng trong nước.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Nền kinh tế thời chiến là nền kinh tế của một quốc gia có chiến tranh.
  • Các chính phủ trong nền kinh tế chiến tranh phải quyết định cách phân bổ các nguồn lực để đáp ứng các nhu cầu quốc phòng của họ.
  • Các nền kinh tế chiến tranh thường sử dụng đô la thuế cho chi tiêu quốc phòng.
  • Các nền kinh tế có chiến tranh thường chịu trách nhiệm về những tiến bộ công nghiệp, công nghệ và y tế do áp lực tạo ra các sản phẩm tốt hơn với chi phí rẻ hơn.

Tìm hiểu nền kinh tế thời chiến

Nền kinh tế thời chiến là nền kinh tế của một quốc gia có chiến tranh. Nền kinh tế chiến tranh ưu tiên sản xuất hàng hóa và dịch vụ hỗ trợ các nỗ lực chiến tranh, đồng thời tìm cách củng cố nền kinh tế nói chung.

Trong thời gian xảy ra xung đột, các chính phủ có thể thực hiện các biện pháp để ưu tiên chi tiêu cho quốc phòng và an ninh quốc gia, bao gồm cả việc phân bổ, trong đó chính phủ kiểm soát việc phân phối hàng hóa và dịch vụ, cũng như phân bổ nguồn lực. Trong thời kỳ chiến tranh, mỗi quốc gia tiếp cận việc tái cấu hình nền kinh tế của mình theo một cách khác nhau và một số chính phủ có thể ưu tiên các hình thức chi tiêu cụ thể hơn các chính phủ khác.

Đối với một quốc gia có nền kinh tế chiến tranh, đô la thuế chủ yếu được sử dụng cho quốc phòng. Tương tự như vậy, nếu quốc gia đang vay một số tiền lớn, những khoản tiền đó có thể chủ yếu hướng đến việc duy trì quân đội và đáp ứng các nhu cầu an ninh quốc gia. Ngược lại, ở các quốc gia không có xung đột như vậy, doanh thu từ thuế và tiền đi vay có thể được sử dụng để cải thiện cơ sở hạ tầng và các chương trình trong nước, chẳng hạn như giáo dục.

Các nền kinh tế chiến tranh thường tồn tại không cần thiết khi một quốc gia cảm thấy cần phải ưu tiên quốc phòng. Các nền kinh tế có chiến tranh thường chứng tỏ nhiều tiến bộ về công nghiệp, công nghệ và y tế hơn vì họ đang cạnh tranh và do đó chịu áp lực tạo ra các sản phẩm quốc phòng tốt hơn với chi phí rẻ hơn. Tuy nhiên, vì sự tập trung đó, các nước có nền kinh tế chiến tranh cũng có thể bị suy giảm phát triển và sản xuất trong nước.

Ví dụ kinh tế thời chiến

Tất cả các thành viên chính của cả phe Trục và Đồng minh đều có nền kinh tế chiến tranh trong Thế chiến thứ hai. Những quốc gia này bao gồm Hoa Kỳ, Nhật Bản và Đức. Sức mạnh kinh tế của Mỹ là trụ cột quan trọng cho phép Đồng minh nhận được tiền và trang thiết bị cần thiết để đánh bại phe Trục.

Chính phủ Hoa Kỳ chuyển đổi sang nền kinh tế thời chiến sau cuộc tấn công của Nhật Bản vào Trân Châu Cảng, tăng thuế và phát hành trái phiếu chiến tranh để giúp tài trợ cho nỗ lực chiến tranh. Ban Sản xuất Chiến tranh (WPB) được thành lập để phân bổ các nguồn lực cho nỗ lực chiến tranh, bao gồm đồng, cao su và dầu mỏ, trao các hợp đồng quốc phòng cho các lợi ích doanh nghiệp dân sự và khuyến khích sản xuất quân sự giữa các chủ doanh nghiệp dân sự. Nổi tiếng là phụ nữ trên khắp Hoa Kỳ đã tham gia vào nền kinh tế thời chiến bằng cách đảm nhận các công việc sản xuất quân sự và các vị trí khác trước đây do nam giới đảm nhiệm, nhiều người trong số họ đã tham gia quân đội.

Cân nhắc đặc biệt

Bởi vì chiến tranh đôi khi có thể có tác động thúc đẩy tiến bộ công nghệ và y tế, nền kinh tế của một quốc gia có thể được củng cố rất nhiều sau chiến tranh, như trường hợp của Hoa Kỳ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất và Thế chiến thứ hai. Tuy nhiên, một số nhà kinh tế cho rằng bản chất lãng phí của chi tiêu quân sự cuối cùng đã cản trở tiến bộ kinh tế và công nghệ.

Nguồn tham khảo: investmentopedia

Get notified whenever we post something new!

spot_img

Create a website from scratch

Just drag and drop elements in a page to get started with Newspaper Theme.

Continue reading

Roy’s Safety-First Criterion (SFRatio) Definition là gì?

Tiêu chí An toàn-Trên hết của Roy - SFRatio là gì? Tiêu chí an toàn trên hết của Roy, còn được gọi là SFRatio, là một cách tiếp cận các quyết định đầu tư đặt ra mức lợi...

Martial Law là gì?

Thiết quân luật là gì? Thiết quân luật là luật do quân đội quản lý chứ không phải là chính phủ dân sự. Thiết quân luật có thể được ban bố trong trường hợp khẩn cấp hoặc như...

Mezzanine Debt là gì?

Nợ Lửng Là Gì? Nợ lửng xảy ra khi một vấn đề nợ hỗn hợp phụ thuộc vào một vấn đề nợ khác từ cùng một công ty phát hành. Nợ lửng có gắn các công cụ vốn...

Enjoy exclusive access to all of our content

Get an online subscription and you can unlock any article you come across.