Wednesday, May 25, 2022

Creating liberating content

Roy’s Safety-First Criterion (SFRatio)...

Tiêu chí An toàn-Trên hết của Roy - SFRatio là gì? Tiêu...

Martial Law là gì?

Thiết quân luật là gì? Thiết quân luật là luật do quân...

Mezzanine Debt là gì?

Nợ Lửng Là Gì? Nợ lửng xảy ra khi một vấn đề...

Master Limited Partnership (MLP)...

Hợp danh hữu hạn chính (MLP) là gì? Công ty hợp danh...

Wall Street Journal Prime Rate là gì?

Tỷ giá Prime của Tạp chí Phố Wall là gì?

Wall Street Journal Prime Rate là mức trung bình tổng hợp của các mức lãi suất cơ bản khác nhau mà 10 ngân hàng lớn nhất ở Hoa Kỳ tính cho những khách hàng có chất lượng tín dụng cao nhất đối với các khoản vay có kỳ hạn tương đối ngắn hạn. Tỷ lệ kết hợp này có được bằng cách khảo sát thị trường và được xuất bản thường xuyên bởi The Wall Street Journal (WSJ).

Tóm tắt ý kiến chính

  • Tỷ giá cơ bản của Tạp chí Phố Wall là mức trung bình của 10 ngân hàng lớn của Mỹ, được công bố trên WSJ một cách thường xuyên.
  • Lãi suất cơ bản là lãi suất tốt nhất được tính cho những khách hàng có khả năng tài chính tốt nhất của ngân hàng.
  • Tỷ giá cơ bản tổng hợp của WSJ mang lại cảm giác tốt hơn về tỷ lệ đi vay tốt nhất này trên toàn nước Mỹ.

Tìm hiểu về Tỷ giá Prime của Tạp chí Phố Wall

Lãi suất cơ bản là lãi suất mà các ngân hàng thương mại tính cho những khách hàng đáng tin cậy nhất của họ. Lãi suất qua đêm của quỹ liên bang đóng vai trò là cơ sở cho lãi suất cơ bản, và lãi suất cơ bản đóng vai trò là điểm khởi đầu cho hầu hết các loại lãi suất khác. Tỷ giá cơ bản WSJ là một trong những nguồn hàng đầu của thị trường để báo cáo lãi suất cơ bản trung bình toàn diện. Lãi suất cơ bản của WSJ được đặt tên theo thông lệ của Tạp chí Phố Wall về việc thăm dò ý kiến của 10 ngân hàng lớn nhất Hoa Kỳ để xem lãi suất cho vay cơ bản của họ là bao nhiêu. Khi bảy hoặc nhiều hơn trong số 10 ngân hàng được thăm dò ý kiến thay đổi tỷ giá cơ bản, The Wall Street Journal công bố một tỷ giá cơ bản mới. Tỷ giá hiện tại có thể được tìm thấy trên Trang Thị trường của WSJ.

Tỷ giá cơ bản của WSJ đã biến động đáng kể trong lịch sử theo thời gian. Vào tháng 12 năm 2008, nó đạt mức thấp nhất sau đó là 3,25% sau khi được báo cáo là 9,5% vào đầu những năm 2000. Vào tháng 12 năm 1980, nó đạt mức cao kỷ lục là 21,50%. Tính đến tháng 8 năm 2021, nó một lần nữa giảm xuống 3,25%. Nói chung, tỷ giá được quy định bởi những thay đổi từ Ủy ban Thị trường Mở Liên bang của Cục Dự trữ Liên bang, họp sáu tuần một lần và báo cáo về mức lãi suất quỹ liên bang. Tỷ giá cơ bản WSJ cung cấp một thước đo cho lãi suất cơ bản tại các ngân hàng trong ngành. Lãi suất cơ bản của WSJ trong lịch sử cao hơn lãi suất quỹ liên bang khoảng 3%. Do đó, tỷ giá bị ảnh hưởng nặng nề bởi các chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang.

Các sản phẩm cho vay sử dụng lãi suất cơ bản

Nói chung, lãi suất cơ bản của một ngân hàng là lãi suất thấp nhất mà ngân hàng tính khi cho vay những khách hàng có chất lượng tín dụng cao nhất (và cả những ngân hàng khác). Các ngân hàng có thể cho khách hàng vay tất cả các loại sản phẩm với lãi suất cơ bản của họ. Họ cũng sử dụng lãi suất cơ bản như một tỷ lệ được lập chỉ mục cho các sản phẩm tín dụng thay đổi. Các sản phẩm sử dụng lãi suất cơ bản có thể bao gồm các khoản thế chấp, các hạn mức tín dụng và khoản vay vốn sở hữu nhà, và các khoản vay mua ô tô. Thông thường, lãi suất cơ bản được sử dụng rộng rãi nhất trong các sản phẩm tín dụng thay đổi với lãi suất cơ bản đóng vai trò là lãi suất được lập chỉ mục.

Các sản phẩm lãi suất được lập chỉ mục thường sử dụng lãi suất cơ bản làm lãi suất cơ bản với biên độ hoặc mức chênh lệch được xác định bởi hồ sơ tín dụng của người đi vay. Tỷ giá cơ bản thường được sử dụng trong các sản phẩm tỷ giá biến đổi như một tỷ giá được lập chỉ mục, vì nó được công nhận rộng rãi và tuân theo trong toàn ngành. Các tỷ giá lập chỉ mục có thể so sánh khác có thể bao gồm LIBOR và Kho bạc Hoa Kỳ.

Nếu một người đi vay có một khoản vay hoặc thẻ tín dụng có lãi suất thay đổi, thì các điều khoản về việc thay đổi tỷ giá thay đổi sẽ được công bố trong hợp đồng tín dụng của họ. Người cho vay thường căn cứ vào mức chênh lệch lãi suất của họ đối với các sản phẩm lãi suất thay đổi trên hồ sơ tín dụng của người đi vay. Do đó những người đi vay có điểm tín dụng cao hơn có thể nhận được mức ký quỹ thấp hơn trong khi người đi vay có điểm tín dụng thấp hơn sẽ nhận được mức lãi cao hơn. Trong sản phẩm tín dụng có lãi suất thay đổi, số tiền ký quỹ được giữ nguyên trong suốt thời gian của khoản vay; tuy nhiên, tỷ giá biến đổi được điều chỉnh khi có sự thay đổi trong tỷ giá được lập chỉ mục cơ bản.

Những người đi vay với các sản phẩm lãi suất thay đổi thường sẽ muốn tuân theo lãi suất cơ bản, và cụ thể là lãi suất cơ bản WSJ, vì nó được công bố công khai. Khi phần lớn các ngân hàng được WSJ khảo sát tăng lãi suất cơ bản, thì đó là một dấu hiệu tốt cho thấy tỷ giá biến động đang tăng lên.

Đối với một ví dụ về ảnh hưởng của lãi suất cơ bản, hãy xem xét một người đi vay thẻ tín dụng của Ngân hàng Hoa Kỳ có số dư thẻ tín dụng phải tuân theo tỷ lệ phần trăm hàng năm có thể thay đổi. Tỷ lệ ký quỹ của người đi vay là 15,99% cộng với tỷ lệ được lập chỉ mục, dựa trên lãi suất cơ bản của ngân hàng. Đối với người đi vay, điều này có nghĩa là nếu lãi suất cơ bản là 3,25% thì lãi suất của họ sẽ là 19,24%. Nếu lãi suất cơ bản của ngân hàng tăng lên 4,25%, lãi suất của họ sẽ tăng lên 20,24%.

Nguồn tham khảo: investmentopedia

Get notified whenever we post something new!

spot_img

Create a website from scratch

Just drag and drop elements in a page to get started with Newspaper Theme.

Continue reading

Roy’s Safety-First Criterion (SFRatio) Definition là gì?

Tiêu chí An toàn-Trên hết của Roy - SFRatio là gì? Tiêu chí an toàn trên hết của Roy, còn được gọi là SFRatio, là một cách tiếp cận các quyết định đầu tư đặt ra mức lợi...

Martial Law là gì?

Thiết quân luật là gì? Thiết quân luật là luật do quân đội quản lý chứ không phải là chính phủ dân sự. Thiết quân luật có thể được ban bố trong trường hợp khẩn cấp hoặc như...

Mezzanine Debt là gì?

Nợ Lửng Là Gì? Nợ lửng xảy ra khi một vấn đề nợ hỗn hợp phụ thuộc vào một vấn đề nợ khác từ cùng một công ty phát hành. Nợ lửng có gắn các công cụ vốn...

Enjoy exclusive access to all of our content

Get an online subscription and you can unlock any article you come across.