VWAP Cross là gì?

71

VWAP Cross là gì

VWAP cross là một chỉ báo giao dịch xảy ra khi giá của chứng khoán vượt qua giá trung bình có trọng số theo khối lượng (VWAP).

Phá vỡ thập giá VWAP

VWAP cross yêu cầu nhà giao dịch phải theo sát giá hiện tại của chứng khoán và giá trung bình có trọng số theo khối lượng của nó (VWAP).

Biểu đồ chéo VWAP

Các hệ thống kỹ thuật thường có thể được lập trình để lập biểu đồ giá thị trường của chứng khoán và VWAP thông qua các mẫu hình nến và đường xu hướng được vẽ trên biểu đồ kỹ thuật. Khi giá của chứng khoán vượt qua đường xu hướng VWAP thì tín hiệu chéo VWAP sẽ xuất hiện.

Các nhà giao dịch thường coi các đường xu hướng VWAP tương tự như các đường xu hướng kháng cự và hỗ trợ. Trong mô hình biểu đồ VWAP, đường xu hướng VWAP là một đường xu hướng duy nhất được vẽ trên biểu đồ hình nến.

Mô hình giá này tập trung vào chuyển động của VWAP. Đối với một nhà giao dịch sử dụng đường xu hướng VWAP, điều quan trọng là phải hiểu cách tính của VWAP.

VWAP = Cổ phần chứng khoán đã mua × Giá cổ phiếu bảo mật Cổ phần chứng khoán đã mua begin {align} & text {VWAP} = frac { text {Security Shares Đã mua} times text {Security Share Price}} { text {Security Shares đã mua}} end {align}

VWAP là một đường xu hướng trung bình động cho phép nhà giao dịch lập biểu đồ trực quan về ảnh hưởng của khối lượng chứng khoán so với giá của nó. Tính toán VWAP tập trung vào khối lượng mà một bảo mật đang trải qua hàng ngày. Các biến khối lượng tiềm năng khác có thể được sử dụng cùng với VWAP bao gồm Chỉ số khối lượng tích cực và Chỉ số khối lượng âm.

Các chỉ báo tín hiệu chéo VWAP

VWAP là một đường xu hướng có hai yếu tố ảnh hưởng: khối lượng và giá cả. Do đó, một số kịch bản có thể xảy ra do những thay đổi về khối lượng và giá cả. Nói chung VWAP có thể là một đường xu hướng hữu ích để đưa vào biểu đồ hình nến của nhà giao dịch. VWAP có thể đang có xu hướng trên hoặc dưới mô hình nến của chứng khoán.

Các tham chiếu từ các biến trong VWAP là động lực chính của các tín hiệu mua và bán cho các nhà giao dịch. Tác động tức thời của những thay đổi mạnh mẽ về khối lượng và giá cả có thể thấy khi theo dõi VWAP, làm cho đường xu hướng VWAP trở thành đường xu hướng phổ biến cho các nhà giao dịch theo dõi. Nếu giá của một chứng khoán đang có xu hướng dưới mức hỗ trợ của nó, thì sự gia tăng nhanh chóng về khối lượng và giá đồng thời sẽ khiến đường xu hướng VWAP tăng đột biến đáng kể, vượt qua mức giá hiện tại của chứng khoán. Điều này có thể tạo ra một tín hiệu mua tăng tiềm năng. Ngược lại, nếu VWAP đã ở mức cao và tăng đột biến về phía giảm thì đó có thể là một tín hiệu bán giảm cho thấy rằng chứng khoán dự kiến sẽ có xu hướng thấp hơn theo mô hình chéo. Sử dụng đường xu hướng VWAP và chữ thập VWAP có thể giúp nhà phân tích kỹ thuật phát hiện biến động giá của các chứng khoán có thể chưa được tính đầy đủ vào giá ngắn hạn hoặc dài hạn của chứng khoán.

Nguồn tham khảo: investmentopedia