Voucher Check là gì?

Voucher Check là gì? tìm hiểu định nghĩa, khái niệm thông tin cơ bản cho người mới bắt đầu tìm hiểu về – Kinh tế học.

Định nghĩa – Voucher Check

Thông tin về Voucher Check

Tên gọi tiếng Anh Voucher Check
Tên gọi tiếng Việt
Ký hiệu/viết tắt:  
Chủ đề Kinh Tế Học

Tóm tắt ý chính về Voucher Check là gì?
  • Séc chứng từ là một hình thức thanh toán chính thức tạo ra một dấu vết kiểm toán về chi tiết thanh toán của séc đó.
  • Séc chứng từ có ba phần: séc, chứng từ cho người nhận tiền và một chứng từ cho người phát hành. Trước khi tính lương bằng máy tính, chúng sẽ có dạng ba mục đục lỗ từ một tờ giấy tiêu chuẩn hóa.
  • Kiểm tra chứng từ thường được sử dụng bởi bộ phận trả lương của một công ty và có thể được gọi là kiểm tra bảng lương trong bối cảnh đó.

Tổng kết

Trên đây là những thông tin về giúp bạn hiểu hơn về Voucher Check thuộc kiến thức về Khái niệm Kinh tế học. Để cập nhật thêm những thông tin bổ ích bạn có thể truy cập vào chuyên mục Kinh tế học để tìm hiểu thêm.

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here