Vostro Account là gì?

Vostro Account là gì? tìm hiểu định nghĩa, khái niệm thông tin cơ bản cho người mới bắt đầu tìm hiểu về – Kinh tế học.

Định nghĩa – Vostro Account

Thông tin về Vostro Account

Tên gọi tiếng Anh Vostro Account
Tên gọi tiếng Việt
Ký hiệu/viết tắt:  
Chủ đề Kinh Tế Học

Tóm tắt ý chính về Vostro Account là gì?
  • Tài khoản vostro là một phần thiết yếu của ngân hàng đại lý, trong đó ngân hàng nước ngoài đóng vai trò là đại lý cung cấp dịch vụ tài chính thay mặt ngân hàng trong nước.
  • Vostro là một từ tiếng Latinh được dịch thành "của bạn" như trong "tài khoản của bạn".
  • Tài khoản Vostro cho phép các ngân hàng trong nước cung cấp các dịch vụ ngân hàng quốc tế cho khách hàng của họ, những người có nhu cầu ngân hàng toàn cầu.
  • Các dịch vụ tài khoản Vostro bao gồm thực hiện chuyển khoản ngân hàng, thực hiện các giao dịch ngoại hối, cho phép gửi và rút tiền, và xúc tiến thương mại quốc tế.

Tổng kết

Trên đây là những thông tin về giúp bạn hiểu hơn về Vostro Account thuộc kiến thức về Khái niệm Kinh tế học. Để cập nhật thêm những thông tin bổ ích bạn có thể truy cập vào chuyên mục Kinh tế học để tìm hiểu thêm.

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here