Vortex Indicator (VI) là gì?

19

Chỉ báo xoáy (VI) là gì?

Chỉ báo xoáy (VI) là một chỉ báo bao gồm hai đường – đường xu hướng tăng (VI +) và đường xu hướng giảm (VI-). Những đường này thường có màu xanh lục và đỏ tương ứng. Một chỉ báo xoáy được sử dụng để phát hiện sự đảo ngược xu hướng và xác nhận các xu hướng hiện tại.

Hiểu chỉ báo xoáy (VI)

Chỉ báo xoáy được phát triển lần đầu tiên bởi Etienne Botes và Douglas Siepman, người đã đưa ra khái niệm này trong ấn bản năm 2009. Chỉ báo xoáy dựa trên hai đường xu hướng: VI + và VI-.

Tính toán chỉ báo xoáy

Tính toán cho chỉ số được chia thành bốn phần.

1. Phạm vi đúng (TR) là phạm vi lớn nhất trong số:

 • Hiện tại cao trừ thấp hiện tại
 • Mức cao hiện tại trừ mức đóng trước đó
 • Mức thấp hiện tại trừ mức đóng trước đó

2. Xu hướng tăng và xu hướng giảm:

 • VM + = Giá trị tuyệt đối của mức cao hiện tại trừ đi mức thấp trước đó
 • VM- = Giá trị tuyệt đối của mức thấp hiện tại trừ đi mức cao trước đó

3. Chiều dài tham số (n)

 • Quyết định độ dài tham số (từ 14 đến 30 ngày là phổ biến)
 • Tính tổng phạm vi thực của n khoảng thời gian cuối cùng, VM + và VM-:
 • Tổng của n khoảng thời gian cuối cùng ‘true range = SUM TRn
 • Tổng của n kỳ cuối cùng ‘VM + = SUM VMn +
 • Tổng của n kỳ cuối cùng ‘VM- = SUM VMn−

4. Tạo các đường xu hướng VI + và VI-

 • SUM VMn + / SUM TRn = VIn +
 • SUM VMn- / SUM TRn = VIn−
 • Lặp lại quá trình này hàng ngày hình thành các đường xu hướng VI + và VI-.

Việc áp dụng truyền thống sử dụng giao nhau VI- và VI + có thể dẫn đến một số tín hiệu giao dịch sai khi hành động giá bị thay đổi. Tăng số kỳ được sử dụng trong chỉ báo để giảm điều này, ví dụ: sử dụng 25 kỳ thay vì 14.

Tài liệu tham khảo

Chỉ báo xoáy thường được sử dụng cùng với các mô hình xu hướng đảo chiều khác để giúp hỗ trợ tín hiệu đảo chiều. Nó được tích hợp vào hầu hết các chương trình phần mềm phân tích kỹ thuật. VI + và VI- thường được vẽ biểu đồ độc lập bên dưới biểu đồ hình nến. Biểu đồ dưới đây cung cấp một ví dụ với các đường biểu thị các tín hiệu xu hướng thay đổi trên biểu đồ hình nến.

Hình ảnh
Hình ảnh của Sabrina Jiang © Investopedia 2020

Một xu hướng tăng hoặc tín hiệu mua xảy ra khi VI + nằm dưới VI- và sau đó vượt lên trên VI- để chiếm vị trí cao nhất trong số các đường xu hướng. Một xu hướng giảm hoặc tín hiệu bán xảy ra khi VI- nằm dưới VI + và vượt lên trên VI + để chiếm vị trí cao nhất trong số các đường xu hướng. Nhìn chung, đường xu hướng ở vị trí hàng đầu thường quyết định liệu chứng khoán đang trong xu hướng tăng hay giảm.

Nguồn tham khảo: investmentopedia