Voodoo Economics là gì?

Voodoo Economics là gì? tìm hiểu định nghĩa, khái niệm thông tin cơ bản cho người mới bắt đầu tìm hiểu về – Kinh tế học.

Định nghĩa – Voodoo Economics

Thông tin về Voodoo Economics

Tên gọi tiếng Anh Voodoo Economics
Tên gọi tiếng Việt
Ký hiệu/viết tắt:  
Chủ đề Kinh Tế Học

Tóm tắt ý chính về Voodoo Economics là gì?
  • Kinh tế học Voodoo là một cụm từ xúc phạm được George HW Bush sử dụng để chỉ các chính sách kinh tế của Tổng thống Ronald Reagan, được gọi là "Reaganomics."
  • Năm 1980, trước khi được bổ nhiệm làm phó tổng thống của Reagan, Bush Sr đã lập luận rằng những cải cách về cung của tổng thống sẽ không đủ để trẻ hóa nền kinh tế và sẽ làm tăng đáng kể nợ quốc gia.
  • Bush Sr. đã bị chỉ trích vì đã tấn công đối thủ chính trị lúc bấy giờ của mình, mặc dù trong nhiều năm, đặc điểm của ông về Reaganomics là kinh tế học voodoo đã được chứng thực.
  • Kinh tế học Voodoo kể từ đó đã trở thành một cụm từ phổ biến, được sử dụng rộng rãi để bác bỏ những cam kết kinh tế đầy tham vọng của các chính trị gia.

Tổng kết

Trên đây là những thông tin về giúp bạn hiểu hơn về Voodoo Economics thuộc kiến thức về Khái niệm Kinh tế học. Để cập nhật thêm những thông tin bổ ích bạn có thể truy cập vào chuyên mục Kinh tế học để tìm hiểu thêm.

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here