Tuesday, May 24, 2022

Creating liberating content

Roy’s Safety-First Criterion (SFRatio)...

Tiêu chí An toàn-Trên hết của Roy - SFRatio là gì? Tiêu...

Martial Law là gì?

Thiết quân luật là gì? Thiết quân luật là luật do quân...

Mezzanine Debt là gì?

Nợ Lửng Là Gì? Nợ lửng xảy ra khi một vấn đề...

Master Limited Partnership (MLP)...

Hợp danh hữu hạn chính (MLP) là gì? Công ty hợp danh...

Value Network Analysis là gì?

Phân tích mạng giá trị là gì?

Phân tích mạng giá trị là việc đánh giá các thành viên của tổ chức và sự tương tác của các thành viên này trong mạng giá trị. Phân tích mạng giá trị thường được thực hiện bằng cách trực quan hóa các mối quan hệ bằng biểu đồ hoặc web.

Những người tham gia phân tích mạng giá trị được đánh giá theo cá nhân và lợi ích mà họ mang lại cho mạng. Phân tích mạng lưới giá trị xem xét doanh nghiệp một cách tổng thể, bao gồm các khía cạnh tài chính và phi tài chính của hoạt động.

Hiểu phân tích mạng giá trị

Phân tích mạng lưới giá trị cung cấp các cách để đánh giá cả các giá trị và khía cạnh tài chính và phi tài chính của một doanh nghiệp. Hầu hết các hình thức phân tích được thực hiện dưới dạng trực quan, thường là thông qua sơ đồ hoặc bản đồ về các mối quan hệ và giao dịch quan trọng diễn ra giữa các điểm khác nhau của mỗi mạng. Những điểm này thường đại diện cho mọi người – cá nhân, nhóm, đơn vị kinh doanh và thậm chí cả các doanh nghiệp riêng lẻ trong một ngành.

Mạng giá trị được tạo thành từ các thành viên và sự tương tác của họ trong khi sản xuất sản phẩm hoặc cung cấp dịch vụ. Những kết nối này cực kỳ quan trọng trong việc xác định các công ty mạnh cũng như tìm ra những rủi ro tiềm ẩn của một công ty.

Phân tích mạng giá trị giúp xác định điểm mạnh của công ty cũng như rủi ro đối với một doanh nghiệp.

Ví dụ, nếu một thành viên mạng có tầm ảnh hưởng lớn, việc mất đi thành viên đó có thể tàn phá toàn bộ nhóm. Đây được gọi là phân tích giá trị nội tại vì có giá trị, nhưng rất khó để đặt giá.

Áp dụng Phân tích Mạng Giá trị

Phương pháp áp dụng thông qua phân tích mạng giá trị có thể giúp tổ chức tối ưu hóa mạng giá trị bên trong và bên ngoài, tận dụng tối đa các mối quan hệ bên ngoài cùng với sự hợp lực của các nhóm trong hoạt động. Điều này bao gồm việc trao đổi kiến thức, thông tin và kiến thức chuyên môn qua các mối quan hệ được xây dựng trong tổ chức. Mục tiêu của phân tích là cải thiện giao tiếp và hợp tác với tất cả các bên liên quan để hoạt động ở mức cao nhất và cải thiện năng suất tổng thể.

Việc áp dụng phân tích mạng giá trị có thể giúp các tổ chức đáp ứng các nhu cầu như tái cấu trúc nội bộ, cải tiến quy trình làm việc giữa các bộ phận có liên quan, cũng như lập kế hoạch dự án. Phân tích cũng có thể hỗ trợ một tổ chức đang tiến hành sáp nhập hoặc mua lại, vì nó có vẻ như kết nối tốt hơn và tận dụng tối đa các bộ phận và hoạt động mới phải được tích hợp.

Nếu một công ty đang tiến hành thiết kế lại quy trình, trong đó phải thiết lập một cuộc đại tu sâu rộng và khuôn khổ mới, thì một phân tích mạng giá trị có thể được áp dụng để cung cấp bức tranh rõ ràng hơn cho những thay đổi phải được thực hiện. Nếu tổ chức cần hình thành một mô hình kinh doanh mới, phương pháp phân tích mạng giá trị có thể được áp dụng để xác định các nguồn lực có thể được rút ra để cung cấp những hiểu biết mới về việc phát triển một mô hình như vậy cũng như hướng tới cách mô hình mới có thể hoạt động trong tương lai.

Các khía cạnh nghiên cứu và phát triển (R&D) của một tổ chức cũng có thể được hưởng lợi từ phân tích mạng giá trị bằng cách xác định thông tin và kiến thức chuyên môn sẵn có để cộng tác trong việc tạo ra các dịch vụ hoặc sản phẩm mới.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Phân tích mạng giá trị là việc đánh giá các thành viên của tổ chức và các tương tác của họ trong mạng giá trị.
  • Những người tham gia phân tích mạng giá trị được đánh giá cả về cá nhân và lợi ích mà họ mang lại cho mạng.
  • Phân tích thường được mô tả trực quan, thường ở dạng sơ đồ hoặc bản đồ.
  • Mạng lưới giá trị có thể là các yếu tố nội bộ – bên trong doanh nghiệp – hoặc bên ngoài – các yếu tố bên ngoài doanh nghiệp.

Mạng giá trị bên trong so với mạng giá trị bên ngoài

Như đã đề cập ở trên, có hai loại phân tích mạng giá trị — nội bộ và bên ngoài. Chi nhánh nội bộ hoặc các yếu tố, như tên của nó, nằm trong doanh nghiệp. Chúng có thể bao gồm nhân viên, quản lý, các bộ phận khác nhau trong doanh nghiệp cũng như các quy trình và hoạt động diễn ra trong nội bộ doanh nghiệp.

Trong một số trường hợp, giá trị do các mạng này tạo ra cũng có thể áp dụng cho các trường hợp bên ngoài hoạt động kinh doanh chẳng hạn như mối quan hệ giữa hai người cùng làm việc vì cùng một mục tiêu. Giá trị của mạng nội bộ được đánh giá bằng cách phân tích mối quan hệ giữa các điểm khác nhau này trong doanh nghiệp.

Mặt khác, phân tích mạng lưới giá trị bên ngoài phụ thuộc vào các yếu tố bên ngoài doanh nghiệp. Điều này có thể bao gồm phân tích về các nhà cung cấp, đối tác kinh doanh và bất kỳ bên liên quan nào khác trong công ty, khách hàng và những người dùng cuối khác của công ty. Khi phân tích mạng lưới giá trị bên ngoài được thực hiện, nó sẽ xem xét mối quan hệ và giá trị do các yếu tố bên ngoài này tạo ra đối với doanh nghiệp.

Nguồn tham khảo: investmentopedia

Get notified whenever we post something new!

spot_img

Create a website from scratch

Just drag and drop elements in a page to get started with Newspaper Theme.

Continue reading

Roy’s Safety-First Criterion (SFRatio) Definition là gì?

Tiêu chí An toàn-Trên hết của Roy - SFRatio là gì? Tiêu chí an toàn trên hết của Roy, còn được gọi là SFRatio, là một cách tiếp cận các quyết định đầu tư đặt ra mức lợi...

Martial Law là gì?

Thiết quân luật là gì? Thiết quân luật là luật do quân đội quản lý chứ không phải là chính phủ dân sự. Thiết quân luật có thể được ban bố trong trường hợp khẩn cấp hoặc như...

Mezzanine Debt là gì?

Nợ Lửng Là Gì? Nợ lửng xảy ra khi một vấn đề nợ hỗn hợp phụ thuộc vào một vấn đề nợ khác từ cùng một công ty phát hành. Nợ lửng có gắn các công cụ vốn...

Enjoy exclusive access to all of our content

Get an online subscription and you can unlock any article you come across.