Home Forex 101 Ưu điểm của thị trường Forex so với các thị trường khác

Ưu điểm của thị trường Forex so với các thị trường khác

0
Ưu điểm của thị trường Forex so với các thị trường khác

Các thtrường tài chính bao gồm: 

  • Thtrường chng khoán bao gồm thtrường cphiếu và trái phiếu
  • Các thtrường hàng hóa
  • Thtrường các công cphái sinh
  • Thtrường forex

Các cp tiền tlà công ctài chính ca thtrường Ngoi hối. Ti đây người ta dùng mt loi tiền tnày đđi lấy mt loi tiền tkhác. Trong thtrường Ngoi hối, mt đồng tiền không thtăng giá mãi vì điều đó có nghĩa là mt đồng tiền khác strnên hoàn toàn mất giá và chshu ca nó sbphá sn. Về mt lý thuyết, bất cquốc gia nào cũng có thể ở bvc phá sn và đồng tiền ca nó có nguy cơ mất giá mnh, tuy nhiên, đây là hin tượng rất hiếm khi xy ra trong nền kinh tế hin đi.

Sphthuc ln nhau ca các nền kinh tế cũng đồng nghĩa vi vic bất ckhi nào mt smất cân bằng kinh tế ln gia hai quốc gia xuất hin thì biến đng tgiá cũng đồng thi din ra và các chính phsbuc phi có bin pháp can thip kp thi. Hầu hết đồng tiền ca các quốc gia đều được gắn vi mt trong tám đồng tiền mnh ca thế gii chiếm ti 99% doanh số giao dch ca thtrường Ngoi hối hoc gắn vi rbao gồm tất ccác đồng tiền này.

Đó là lý do vì sao sphá sn ca mt quốc gia li có khnăng gây ra mt cuc khng hong sâu rng hơn nhiều trong hthống kinh tế thế gii nói chung. Các nước phát trin luôn luôn hướng ti scân bằng trong các quan hkinh tế, và xu hướng này được phn ánh rõ nét trong tgiá hối đoái. 

Tiếp theo, chúng ta stìm hiu skhác bit gia cơ hi đầu tư trên thtrường Ngoi hối vi các thtrường tài chính khác. 

Vốn đầu tư ít 

Chvi vài chc hay vài trăm đô-la M, nhà đầu tư đã có ththam gia giao dch Ngoi hối, điều này khiến rào cn tham gia thtrường trnên rất nh. Thtrường ngoi hối còn cho phép các nhà kinh doanh sdng đòn by, giúp hcó cơ hi sdng nguồn vốn ln gấp vài trăm lần số tiền ký quban đầu trong tài khon ca mình.

Mt khon đầu tư nhshn chế bn to ra li nhun ln. Tuy nhiên, nó slà phương tin hoàn ho đbn thgiao dch thc sbằng tiền tht và trên thtrường tht. Kinh doanh thành công đòi hi bn phi đầu tư nhiều thi gian và srèn luyn. Thế nên nhng ai chăm chvà biết duy trì nguyên tắc đầu tư sgt hái được rất nhiều thành công. Thc tế là tlli nhun/vốn đầu tư trên thtrường Ngoi hối mra cho các nhà kinh doanh ti đây cơ hi mà không thtrường nào có được. 

Tính thanh khon cao 

Do số lượng đông đo các thành phần tham gia vào thtrường và khối lượng giao dch khng lồ, bất kỳ giao dch tiền tnào trên th́

trường Ngoi hối cũng được thc hin nhanh chóng chtrong vòng mt vài giây và (quan trng hơn) là theo đúng giá thtrường. Hai yếu tố này hoàn toàn đối lp vi thtrường cphiếu. Trên thtrường cphiếu, ngày giao dch bgii hn chtrong vòng vài givà vic mt cphiếu được chào bán mt mc giá nào đó không có nghĩa là bn có thmua cphiếu đó vi khối lượng mong muốn ti mc giá đó hay là gần đó. 

Ddàng tiếp c

Về mt kthut, mt nhà kinh doanh chcần có mt máy tính cá nhân có nối mng Internet là có ththam gia giao dch. Nhà kinh doanh phi ký hp đồng vi nhà môi gii, sau đó ti và cài đt phần mềm giao dch trên máy tính ca mình. 

Không cần nơi làm vic cố đnh 

Bn có ththc hin giao dch bất kỳ đâu: nhà, cơ quan, thm chí cả ở ngoài tri. Hình nh mt nhà kinh doanh vi chiếc máy tính xách tay ca mình qutht vô cùng thích hp đqung cáo cho thtrường Ngoi hối. Đương nhiên, khi thc hin mt công vic nghiêm túc bao gingười ta cũng cần phi tp trung cao đ, và mt môi trường thun li cho vic đó là vô cùng cần thiết. Tuy nhiên, nhà kinh doanh ngoi hối không bbó buc vào thi gian hay đa đim giao dch, điều này sthun li hơn rất nhiều cho nhng nhà kinh doanh không chuyên, chdành mt phần thi gian vào vic đầu tư Ngoi hối. 

Thtrường hot đng liên t

Bn có ththc hin giao dch 24 gimt ngày, năm ngày mt tuần tthHai đến thSáu. Điều này giúp bn phn ng ngay lp tc truc các skin không lường trước. 

Chi phí xlý giao dch thấp 

Đối vi mt khách hàng, chi phí xlý giao dch là khong chênh lch gia giá chào mua và giá chào bán (spread), không bao gồm các chi phí cho máy tính và truy cp Internet. Nhchi phí xlý giao dch thấp và không có hoa hồng môi gii mà các nhà kinh doanh cá nhân có thddàng tham gia giao dch Ngoi hối như mt hình thc đầu tư đơn gin và thun tin chvi nhng khon tiền ký qunh

Số lượng công cgiao dch phong phú 

Rất nhiều cp tiền tcó tính thanh khon cao được giao dch hàng ngày trên thtrường ngoi hối. Trên cùng mt phần mềm giao dch, bên cnh kinh doanh hối đoái tiền t, các nhà môi gii cũng thường cung cấp ccác Hp đồng Chênh lch, hay còn gi là CFD (Contracts for Difference), kim loi quý (vàng, bc), và các hp đồng tương lai cho khách hàng ca mình.

Các nhà kinh doanh có thla chn các cp tiền tphù hp nhất vi chiến lược kinh doanh ca mình đồng thi đầu tư vào các công cgiao dch khác nhằm qun lý ri ro mt cách hiu qu. Cần lưu ý rằng, khái nim “đi lên” (bull market) hay “đi xuống” (bear market) trên thtrường Ngoi hối chmang tính tương đối bi trong cùng mt giao dch chúng ta mua vào mt ngoi tnày cũng có nghĩa là chúng ta đang bán ra mt ngoi tkhác.

Trong cp tiền tđó, mt đồng tiền gim giá thì cũng có nghĩa là đồng tiền kia đang tăng giá và nhà kinh doanh có thkiếm li tcđồng tiền đang tăng giá ln đồng tiền đang gim giá. Bi vy, thtrường nhìn chung không bao gitri qua cái gi là tình trng “đi xuống”.

Điều này không giống như trên thtrường cphiếu, khi tình trng “đi lên” được coi là bình thường, và mt nhà kinh doanh mong muốn kiếm li tmt cphiếu đang gim giá sphi đối mt vi nhiều khó khăn về mt kthut và nhìn chung là phi gánh chu mc ri ro cao. Thường thì vic này gần như là không thti các thtrường cphiếu chưa phát trin đầy đ

Chúng ta hãy cùng xem xét mt cách cthhơn skhác bit gia thtrường Ngoi hối và thtrường cphiếu. Như đã nói trên, điều quan trng nhất đối vi thtrường cphiếu là giá cphi đi lên, đây cũng được xem là điều kin thun li nhất cho vic kiếm li nhng thtrường có quy mô nhvà vi các cphiếu có tính thanh khon không cao.

Bên cnh đó, trong số rất nhiều công ty khác nhau được niêm yết trên thtrường, trước khi đưa ra quyết đnh la chn mt cphiếu nào đó, bn cần phi nghiên cu lĩnh vc kinh doanh mà công ty đó đang hot đng. Hơn na, bn còn cần phi có nhng hiu biết cơ bn về các chsố tài chính cũng như biết cách đc báo cáo tài chính hàng quý và thường niên ca các công ty này nhằm đánh giá được vthế tài chính và mc đhấp dn đầu tư ca chúng. Hãy cùng nhìn vào bng dưới đây: 

Thtrường chng khoán  Thtrường Ngoi hối
Mt giao dch chđược thc hin trong trường hp người mua muốn mua và người bán muốn bán mt lượng cổ 

phiếu nào đó. Do đó, tính thanh khon luôn là mt vấn đề.

Luôn có mt số lượng ln người mua và người bán trên thtrường nên thanh khon được luôn đm bo.
Các giao dch chđược xlý trong thi gian làm vic ca mt phiên giao dch. Giao dch được xlý 24 gimt ngày.
Ctc được trvào mt thi đim nhất đnh cho m

khong thi gian xác đnh nào đó.

Mt khon chênh lch lãi suất khi đmt trng thái giao dch mqua đêm sđược cng vào hoc trđi trên số dư tài khon giao dch hàng ngày
Thông thường khách hàng phi thanh toán toàn bgiá trca giao dch. Sdng đòn by cho phép khách hành chphi ký qu1% giá trgiao dch.
Trmt vài trường hp ngoi l, mt giao dch phi lần lượt tri qua hai quá trình riêng rlà mua và bán, có nghĩa là bn phi mua vào rồi sau đó mi có thbán ra mt cphiếu nào đó. Các giao dch được xlý như sau: mt nhà kinh doanh có thmua vào mt loi tiền trồi sau đó bán ra hoc bán ra trước rồi mua vào sau.
Hoa hồng ca nhà môi gii có thlên ti 1% giá trgiao dch. Không có hoa hồng môi gii, chi phí xlý giao dch chính là khong chênh lch gia giá chào mua và giá chào bán.
Các giao dch được thanh toán bằng đồng tiền ca quốc gia nơi các giao dch đó din ra. Vì vy, các nhà kinh doanh phi chu chi phí chuyn đi ngoi tcũng như ri ro thay đi tgiá hối đoái theo chiều hướng bất li. Số dư trên tài khon giao dch ca mt khách hàng được tính bằng mt loi ngoi txác đnh bất kngười đó đang giao dch vi các cp tiền tnào (ví d, nếu số dư trên tài khon giao dch ca khách hàng là đô-la Mvà khách hàng thc hin giao dch trên cp GBP/JPY thì li nhun hay thua lca anh ta đều sđược tđng quy đi ra đồng đô-la Mtheo tgiá ti thi đim quy đi).

Hãy cùng tiếp tc so sánh thtrường Ngoi hối vi thtrường các hp đồng tương lai. Đầu tiên, khối lượng giao dch ca thtrường Ngoi hối ln gấp 45 lần khối lượng giao dch ca thtrường tương lai. Bng sau đây chra nhng khác bit cơ bn gia hai thtrường này: 

Ưu đim Thtrường 

Ngoi hối

Thtrường 

tương lai

Tlđòn by lên ti 1:100, 1:200 hoc cao hơn na.  Có  Không
Nhà kinh doanh có thddàng kim tra tính chính xác ca các mc giá được niêm yết  Có  Không
Không phi chu phí môi gii khi giao dch  Có  Không
Giao dch suốt 24 gitrong ngày  Có  Không