Upside là gì?

Upside là gì? tìm hiểu định nghĩa, khái niệm thông tin cơ bản cho người mới bắt đầu tìm hiểu về – Kinh tế học.

Định nghĩa – Upside

Thông tin về Upside

Tên gọi tiếng Anh Upside
Tên gọi tiếng Việt
Ký hiệu/viết tắt:  
Chủ đề Kinh Tế Học

Tóm tắt ý chính về Upside là gì?
  • Lợi thế là tiềm năng để một khoản đầu tư tăng giá trị, được đo lường bằng tiền hoặc tỷ lệ phần trăm.
  • Để đưa ra dự đoán về hướng đi của cổ phiếu, các nhà phân tích sử dụng phân tích cơ bản, xem xét cách một công ty được cấu trúc và quản lý, hoặc phân tích kỹ thuật, xem xét giá cổ phiếu lịch sử và các mô hình khác.
  • Sự tăng giá về cơ bản là sự lôi kéo để một nhà đầu tư đầu tư và tiềm năng tăng giá gắn liền với mức độ rủi ro mà nhà đầu tư sẵn sàng chấp nhận.

Tổng kết

Trên đây là những thông tin về giúp bạn hiểu hơn về Upside thuộc kiến thức về Khái niệm Kinh tế học. Để cập nhật thêm những thông tin bổ ích bạn có thể truy cập vào chuyên mục Kinh tế học để tìm hiểu thêm.

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here