UPREIT là gì?

UPREIT là gì? tìm hiểu định nghĩa, khái niệm thông tin cơ bản cho người mới bắt đầu tìm hiểu về – Kinh tế học.

Định nghĩa – UPREIT

Thông tin về UPREIT

Tên gọi tiếng Anh UPREIT
Tên gọi tiếng Việt
Ký hiệu/viết tắt:  
Chủ đề Kinh Tế Học

Tóm tắt ý chính về UPREIT là gì?
  • UPREIT là một cấu trúc REIT duy nhất cho phép chủ sở hữu tài sản trao đổi tài sản của họ để lấy quyền sở hữu chung trong UPREIT.
  • Trao đổi tài sản để chia sẻ trong một UPREIT thường được cho phép theo Mục 721 của Bộ luật Doanh thu Nội bộ Title 26.
  • Những người đóng góp tài sản UPREIT có thể hoãn thuế bán tài sản để đổi lấy các đơn vị UPREIT mặc dù thuế thu nhập vốn đối với các đơn vị UPREIT phải chịu thuế REIT tiêu chuẩn.

Tổng kết

Trên đây là những thông tin về giúp bạn hiểu hơn về UPREIT thuộc kiến thức về Khái niệm Kinh tế học. Để cập nhật thêm những thông tin bổ ích bạn có thể truy cập vào chuyên mục Kinh tế học để tìm hiểu thêm.

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here