Upper Management là gì?

Upper Management là gì? tìm hiểu định nghĩa, khái niệm thông tin cơ bản cho người mới bắt đầu tìm hiểu về – Kinh tế học.

Định nghĩa – Upper Management

Thông tin về Upper Management

Tên gọi tiếng Anh Upper Management
Tên gọi tiếng Việt
Ký hiệu/viết tắt:  
Chủ đề Kinh Tế Học

Tóm tắt ý chính về Upper Management là gì?
  • Quản lý cấp trên bao gồm các cá nhân và nhóm chịu trách nhiệm đưa ra các quyết định chính trong công ty.
  • Các cổ đông nắm giữ ban lãnh đạo cấp cao của công ty chịu trách nhiệm giữ cho công ty có lợi nhuận và phát triển.
  • Các vị trí quản lý cấp C bao gồm các quản lý cấp trên quan trọng nhất bao gồm Giám đốc điều hành và Giám đốc tài chính, trong số những người khác.

Tổng kết

Trên đây là những thông tin về giúp bạn hiểu hơn về Upper Management thuộc kiến thức về Khái niệm Kinh tế học. Để cập nhật thêm những thông tin bổ ích bạn có thể truy cập vào chuyên mục Kinh tế học để tìm hiểu thêm.

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here