Unrelated Business Taxable Income (UBTI) là gì?

Unrelated Business Taxable Income (UBTI) là gì? tìm hiểu định nghĩa, khái niệm thông tin cơ bản cho người mới bắt đầu tìm hiểu về – Kinh tế học.

Định nghĩa – Unrelated Business Taxable Income (UBTI)

Thông tin về Unrelated Business Taxable Income (UBTI)

Tên gọi tiếng Anh Unrelated Business Taxable Income (UBTI)
Tên gọi tiếng Việt
Ký hiệu/viết tắt:  
Chủ đề Kinh Tế Học

Tóm tắt ý chính về Unrelated Business Taxable Income (UBTI) là gì?
Thu nhập chịu thuế kinh doanh không liên quan (UBTI)

Tổng kết

Trên đây là những thông tin về giúp bạn hiểu hơn về Unrelated Business Taxable Income (UBTI) thuộc kiến thức về Khái niệm Kinh tế học. Để cập nhật thêm những thông tin bổ ích bạn có thể truy cập vào chuyên mục Kinh tế học để tìm hiểu thêm.

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here