Unrecaptured Section 1250 Gain là gì?

Unrecaptured Section 1250 Gain là gì? tìm hiểu định nghĩa, khái niệm thông tin cơ bản cho người mới bắt đầu tìm hiểu về – Kinh tế học.

Định nghĩa – Unrecaptured Section 1250 Gain

Thông tin về Unrecaptured Section 1250 Gain

Tên gọi tiếng Anh Unrecaptured Section 1250 Gain
Tên gọi tiếng Việt
Ký hiệu/viết tắt:  
Chủ đề Kinh Tế Học

Tóm tắt ý chính về Unrecaptured Section 1250 Gain là gì?
  • Khoản lãi mục 1250 chưa thu là khoản dự phòng thuế thu nhập được thiết kế để thu lại phần lãi liên quan đến các khoản phụ cấp khấu hao đã sử dụng trước đó.
  • Nó chỉ được áp dụng cho việc bán bất động sản mất giá.
  • Phần lợi nhuận 1250 chưa thu được thường bị đánh thuế ở mức tối đa 25%.
  • Khoản lãi mục 1250 có thể được bù đắp bằng khoản lỗ vốn 1231.

Tổng kết

Trên đây là những thông tin về giúp bạn hiểu hơn về Unrecaptured Section 1250 Gain thuộc kiến thức về Khái niệm Kinh tế học. Để cập nhật thêm những thông tin bổ ích bạn có thể truy cập vào chuyên mục Kinh tế học để tìm hiểu thêm.

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here