Unqualified Opinion là gì?

Unqualified Opinion là gì? tìm hiểu định nghĩa, khái niệm thông tin cơ bản cho người mới bắt đầu tìm hiểu về – Kinh tế học.

Định nghĩa – Unqualified Opinion

Thông tin về Unqualified Opinion

Tên gọi tiếng Anh Unqualified Opinion
Tên gọi tiếng Việt
Ký hiệu/viết tắt:  
Chủ đề Kinh Tế Học

Tóm tắt ý chính về Unqualified Opinion là gì?
  • Ý kiến ​​không đủ điều kiện có nghĩa là kiểm toán viên độc lập đã đánh giá báo cáo tài chính của công ty là hợp lý và được trình bày một cách thích hợp.
  • Ý kiến ​​không có cơ sở là loại phổ biến nhất được đưa ra bởi các kiểm toán viên.

Tổng kết

Trên đây là những thông tin về giúp bạn hiểu hơn về Unqualified Opinion thuộc kiến thức về Khái niệm Kinh tế học. Để cập nhật thêm những thông tin bổ ích bạn có thể truy cập vào chuyên mục Kinh tế học để tìm hiểu thêm.

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here