Unpaid Dividend là gì?

Unpaid Dividend là gì? tìm hiểu định nghĩa, khái niệm thông tin cơ bản cho người mới bắt đầu tìm hiểu về – Kinh tế học.

Định nghĩa – Unpaid Dividend

Thông tin về Unpaid Dividend

Tên gọi tiếng Anh Unpaid Dividend
Tên gọi tiếng Việt
Ký hiệu/viết tắt:  
Chủ đề Kinh Tế Học

Tóm tắt ý chính về Unpaid Dividend là gì?
  • Cổ tức chưa trả tồn tại do có sự khác biệt giữa thời điểm một công ty công bố cổ tức và thời điểm trả cổ tức đó.
  • Trong thời gian này, một công ty sẽ ghi lại bất kỳ khoản cổ tức nào chưa được thanh toán trên sổ sách của mình, nhưng số dư này sẽ bị loại bỏ khi cổ tức được trả.
  • Điều quan trọng là các nhà đầu tư phải hiểu các ngày quan trọng liên quan đến quá trình trả cổ tức để họ không bị nhầm lẫn về việc liệu họ có được hưởng một khoản chi trả cổ tức cụ thể hay không.

Tổng kết

Trên đây là những thông tin về giúp bạn hiểu hơn về Unpaid Dividend thuộc kiến thức về Khái niệm Kinh tế học. Để cập nhật thêm những thông tin bổ ích bạn có thể truy cập vào chuyên mục Kinh tế học để tìm hiểu thêm.

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here