Unofficial Strike là gì?

Unofficial Strike là gì? tìm hiểu định nghĩa, khái niệm thông tin cơ bản cho người mới bắt đầu tìm hiểu về – Kinh tế học.

Định nghĩa – Unofficial Strike

Thông tin về Unofficial Strike

Tên gọi tiếng Anh Unofficial Strike
Tên gọi tiếng Việt
Ký hiệu/viết tắt:  
Chủ đề Kinh Tế Học

Tóm tắt ý chính về Unofficial Strike là gì?
  • Đình công không chính thức là cuộc đình công không được công đoàn công nhận xử phạt hoặc được chấp thuận theo luật quan hệ lao động có liên quan.
  • Các cuộc đình công không chính thức còn được gọi là cuộc đình công vô cớ, do tính chất không được chấp thuận của chúng.
  • Các cuộc đình công không chính thức có thể đặc biệt rủi ro; cho cả người lao động (những người không nhận được sự bảo vệ thông thường của pháp luật) và người sử dụng lao động (những người có thể phải đối mặt với sự gia tăng gián đoạn kinh doanh).
  • Trong suốt lịch sử, các cuộc đình công không chính thức được hình thành từ các cuộc đình công chính thức hoặc phát triển thành các cuộc đình công chính thức. Nhiều người đã gặp thành công.

Tổng kết

Trên đây là những thông tin về giúp bạn hiểu hơn về Unofficial Strike thuộc kiến thức về Khái niệm Kinh tế học. Để cập nhật thêm những thông tin bổ ích bạn có thể truy cập vào chuyên mục Kinh tế học để tìm hiểu thêm.

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here