Unlisted Trading Privileges (UTP) là gì?

Unlisted Trading Privileges (UTP) là gì? tìm hiểu định nghĩa, khái niệm thông tin cơ bản cho người mới bắt đầu tìm hiểu về – Kinh tế học.

Định nghĩa – Unlisted Trading Privileges (UTP)

Thông tin về Unlisted Trading Privileges (UTP)

Tên gọi tiếng Anh Unlisted Trading Privileges (UTP)
Tên gọi tiếng Việt
Ký hiệu/viết tắt:  
Chủ đề Kinh Tế Học

Tóm tắt ý chính về Unlisted Trading Privileges (UTP) là gì?
  • Đặc quyền giao dịch chưa niêm yết (UTP) đề cập đến các quy tắc liên quan đến giao dịch chứng khoán không đáp ứng các yêu cầu để niêm yết trên sàn giao dịch.
  • Tại Hoa Kỳ, quy định về giao dịch không niêm yết được nêu trong Đạo luật Đặc quyền Giao dịch Không niêm yết năm 1994, một bản sửa đổi cho Đạo luật Giao dịch Chứng khoán năm 1934.
  • Cổ phiếu chưa niêm yết bao gồm cổ phiếu không cần kê đơn như cổ phiếu penny hoặc cổ phiếu của các công ty tư nhân.
  • Với UTP, cổ phiếu của một công ty có thể được giao dịch trên một sàn giao dịch mặc dù công ty đó chưa đáp ứng các yêu cầu bổ sung của sàn giao dịch cụ thể đó.

Tổng kết

Trên đây là những thông tin về giúp bạn hiểu hơn về Unlisted Trading Privileges (UTP) thuộc kiến thức về Khái niệm Kinh tế học. Để cập nhật thêm những thông tin bổ ích bạn có thể truy cập vào chuyên mục Kinh tế học để tìm hiểu thêm.

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here