Unlimited Marital Deduction là gì?

Unlimited Marital Deduction là gì? tìm hiểu định nghĩa, khái niệm thông tin cơ bản cho người mới bắt đầu tìm hiểu về – Kinh tế học.

Định nghĩa – Unlimited Marital Deduction

Thông tin về Unlimited Marital Deduction

Tên gọi tiếng Anh Unlimited Marital Deduction
Tên gọi tiếng Việt
Ký hiệu/viết tắt:  
Chủ đề Kinh Tế Học

Tóm tắt ý chính về Unlimited Marital Deduction là gì?
  • Khoản khấu trừ hôn nhân không giới hạn cho phép vợ chồng chuyển một số tiền không giới hạn cho nhau, kể cả khi qua đời, mà không bị phạt hoặc thuế.
  • Quà tặng dành cho các cá nhân hoặc tổ chức không phải là vợ / chồng khác phải chịu các giới hạn tặng quà của IRS và thuế di sản.
  • Theo quy định hiện hành, giới hạn quà tặng không chịu thuế là 15.000 đô la cho mỗi cá nhân và miễn thuế di sản là 11,58 triệu đô la.

Tổng kết

Trên đây là những thông tin về giúp bạn hiểu hơn về Unlimited Marital Deduction thuộc kiến thức về Khái niệm Kinh tế học. Để cập nhật thêm những thông tin bổ ích bạn có thể truy cập vào chuyên mục Kinh tế học để tìm hiểu thêm.

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here