Unlimited Liability là gì?

20

Trách nhiệm không giới hạn là gì?

Trách nhiệm pháp lý không giới hạn đề cập đến trách nhiệm pháp lý đầy đủ mà chủ sở hữu doanh nghiệp và đối tác phải chịu đối với tất cả các khoản nợ của doanh nghiệp. Trách nhiệm này không bị giới hạn và các nghĩa vụ có thể được thanh toán thông qua việc tịch thu và bán tài sản cá nhân của chủ sở hữu, điều này khác với cấu trúc kinh doanh trách nhiệm hữu hạn phổ biến.

1:14

Trách nhiệm vô hạn

Tóm tắt ý kiến chính

  • Công ty chịu trách nhiệm vô hạn bao gồm các thành viên hợp danh và chủ sở hữu duy nhất, những người chịu trách nhiệm như nhau đối với tất cả các khoản nợ và trách nhiệm pháp lý do doanh nghiệp tích lũy.
  • Hầu hết các công ty chọn hình thành quan hệ đối tác hữu hạn, trong đó trách nhiệm của đối tác không thể vượt quá đầu tư của họ vào công ty.
  • Đối với nhiều công ty, không tiết lộ thông tin là lợi ích của việc hình thành công ty con chịu trách nhiệm vô hạn ở nước ngoài.

Hiểu biết về trách nhiệm không giới hạn

Trách nhiệm pháp lý không giới hạn thường tồn tại trong quan hệ đối tác chung và công ty sở hữu riêng. Nó chỉ ra rằng bất kỳ khoản nợ nào phát sinh trong một doanh nghiệp — cho dù công ty không có khả năng trả nợ hay không trả được nợ — thì mỗi chủ sở hữu doanh nghiệp đều chịu trách nhiệm như nhau và của cải cá nhân của họ có thể được thu giữ một cách hợp lý để trang trải số dư nợ. Vì lý do này, hầu hết các công ty chọn hình thành quan hệ đối tác hạn chế, trong đó một (hoặc nhiều) đối tác kinh doanh chỉ chịu trách nhiệm theo số tiền mà một đối tác đã đầu tư vào công ty.

Ví dụ, hãy xem xét bốn cá nhân làm việc với tư cách là đối tác và mỗi người đầu tư 35.000 đô la vào công việc kinh doanh mới mà họ cùng sở hữu. Trong một năm, công ty tích lũy được $ 225,000 nợ phải trả. Nếu công ty không trả được các khoản nợ này, hoặc nếu công ty không trả được nợ thì cả bốn thành viên hợp danh đều có trách nhiệm hoàn trả như nhau. Điều này có nghĩa là ngoài khoản đầu tư ban đầu là 35.000 đô la, tất cả các chủ sở hữu cũng sẽ được yêu cầu phải có 56.250 đô la để giảm bớt khoản nợ 225.000 đô la.

Cân nhắc đặc biệt

Các công ty trách nhiệm không giới hạn là điển hình nhất ở các khu vực pháp lý nơi luật công ty bắt nguồn từ luật Anh. Cụ thể ở Vương quốc Anh, các công ty trách nhiệm vô hạn được thành lập hoặc hình thành thông qua đăng ký theo Đạo luật công ty năm 2006. Các khu vực khác mà các công ty này được thành lập theo luật của Anh bao gồm Úc, New Zealand, Ireland, Ấn Độ và Pakistan.

Đức, Pháp, Cộng hòa Séc và hai khu vực pháp lý ở Canada cũng là những khu vực thường hình thành các công ty trách nhiệm vô hạn; tuy nhiên, ở Canada, họ được gọi là các tập đoàn chịu trách nhiệm vô hạn.

Bất chấp số lượng công ty và quốc gia tồn tại không giới hạn, chúng là một hình thức thành lập công ty không phổ biến do gánh nặng đặt lên vai chủ sở hữu trong việc trang trải các khoản nợ của công ty, cụ thể là khi công ty phải đối mặt với việc thanh lý.

Một trong những lợi ích của việc hình thành công ty con chịu trách nhiệm vô hạn có thể là không tiết lộ thông tin. Etsy, một thị trường hàng thủ công trực tuyến, đã tạo ra một công ty con ở Ireland vào năm 2015, được phân loại là công ty chịu trách nhiệm vô hạn, có nghĩa là các báo cáo công khai về số tiền mà công ty chuyển qua Ireland — hoặc số tiền nộp thuế — không còn bắt buộc .

Công ty cổ phần so với Công ty trách nhiệm hữu hạn

Ở Hoa Kỳ, công ty cổ phần (JSC) tương tự như công ty trách nhiệm vô hạn, vì các cổ đông có trách nhiệm vô hạn đối với các khoản nợ của công ty. Trong số các tiểu bang khác, Công ty cổ phần hoạt động theo các hiệp hội ở New York và Texas, theo mô hình Công ty cổ phần Texas / Tín thác sống có thể hủy ngang .

Mô hình này có những điểm khác biệt cơ bản so với công ty hợp danh, bao gồm thiếu trách nhiệm hữu hạn đối với các cổ đông, hình thành thông qua hợp đồng riêng tạo ra một thực thể riêng biệt và thực tế là một cổ đông không thể ràng buộc cổ đông khác về trách nhiệm vì mỗi người đều có trách nhiệm như nhau.

Nguồn tham khảo: investmentopedia