Unlimited Liability là gì?

Unlimited Liability là gì? tìm hiểu định nghĩa, khái niệm thông tin cơ bản cho người mới bắt đầu tìm hiểu về – Kinh tế học.

Định nghĩa – Unlimited Liability

Thông tin về Unlimited Liability

Tên gọi tiếng Anh Unlimited Liability
Tên gọi tiếng Việt
Ký hiệu/viết tắt:  
Chủ đề Kinh Tế Học

Tóm tắt ý chính về Unlimited Liability là gì?
Trách nhiệm vô hạn

Tổng kết

Trên đây là những thông tin về giúp bạn hiểu hơn về Unlimited Liability thuộc kiến thức về Khái niệm Kinh tế học. Để cập nhật thêm những thông tin bổ ích bạn có thể truy cập vào chuyên mục Kinh tế học để tìm hiểu thêm.

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here