Wednesday, May 25, 2022

Creating liberating content

Roy’s Safety-First Criterion (SFRatio)...

Tiêu chí An toàn-Trên hết của Roy - SFRatio là gì? Tiêu...

Martial Law là gì?

Thiết quân luật là gì? Thiết quân luật là luật do quân...

Mezzanine Debt là gì?

Nợ Lửng Là Gì? Nợ lửng xảy ra khi một vấn đề...

Master Limited Partnership (MLP)...

Hợp danh hữu hạn chính (MLP) là gì? Công ty hợp danh...

Unlevered Cost of Capital là gì?

Chi phí vốn chưa sử dụng là gì?

Chi phí sử dụng vốn chưa phân bổ là một phân tích sử dụng một giả thuyết hoặc một kịch bản không có nợ thực tế để đo lường chi phí của một công ty để thực hiện một dự án vốn cụ thể (và trong một số trường hợp được sử dụng để đánh giá toàn bộ công ty). Chi phí sử dụng vốn không trả trước so sánh chi phí vốn của dự án sử dụng nợ bằng không để thay thế cho chi phí đầu tư vốn có vay nợ, có nghĩa là sử dụng nợ như một phần của tổng vốn cần thiết.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Chi phí sử dụng vốn chưa được đề cập là một phân tích sử dụng một giả thuyết hoặc một kịch bản không có nợ thực tế để đo lường chi phí của một công ty để thực hiện một dự án vốn cụ thể.
  • Chi phí sử dụng vốn không trả trước so sánh chi phí sử dụng vốn của dự án sử dụng nợ bằng không để thay thế cho chi phí đầu tư vốn có vay.
  • Chi phí sử dụng vốn không vay thường cao hơn chi phí sử dụng vốn có vay vì chi phí nợ thấp hơn chi phí vốn chủ sở hữu.
  • Một số yếu tố cần thiết để tính toán chi phí sử dụng vốn không giới hạn, bao gồm hệ số beta không giới hạn, phần bù rủi ro thị trường và tỷ suất sinh lợi phi rủi ro.
  • Nếu một công ty không đạt được lợi nhuận dự kiến không được giải phóng, các nhà đầu tư có thể từ chối khoản đầu tư.
  • Nói chung, nếu một nhà đầu tư tin rằng một cổ phiếu có rủi ro cao, thì điều đó thường là do nó có chi phí sử dụng vốn không giải phóng cao hơn, các khía cạnh khác là không đổi.

Hiểu chi phí sử dụng vốn

Khi một công ty cần huy động vốn để mở rộng hoặc vì những lý do khác, công ty có hai lựa chọn: (1) vay nợ, tức là vay tiền thông qua các khoản vay hoặc phát hành trái phiếu, hoặc (2) tài trợ vốn cổ phần, tức là phát hành cổ phiếu.

Chi phí sử dụng vốn không vay thường cao hơn chi phí sử dụng vốn có vay vì chi phí nợ thấp hơn chi phí vốn chủ sở hữu. Tiền đi vay rẻ hơn tiền bán vốn cổ phần trong công ty. Điều này đúng với lợi ích về thuế liên quan đến chi phí lãi vay trả cho khoản nợ. Tuy nhiên, có những chi phí liên quan đến các dự án có vay nợ bao gồm chi phí bảo lãnh phát hành, phí môi giới và thanh toán phiếu giảm giá.

Tuy nhiên, trong suốt thời gian tồn tại của dự án vốn hoặc hoạt động kinh doanh đang diễn ra của công ty, những chi phí này là biên so với lợi ích từ chi phí nợ thấp hơn so với chi phí vốn chủ sở hữu.

Quan trọng

Chi phí vốn không giới hạn có thể được sử dụng để xác định chi phí của một dự án cụ thể, tách biệt nó với chi phí mua sắm.

Chi phí sử dụng vốn không hạn chế thể hiện chi phí của một công ty tự tài trợ cho dự án mà không phát sinh nợ. Nó cung cấp một tỷ lệ hoàn vốn ngụ ý, giúp các nhà đầu tư đưa ra quyết định sáng suốt về việc có nên đầu tư hay không. Nếu một công ty không đạt được lợi nhuận dự kiến không được giải phóng, các nhà đầu tư có thể từ chối khoản đầu tư. Nói chung, nếu một nhà đầu tư tin rằng một cổ phiếu có rủi ro cao, thì điều đó thường là do nó có chi phí vốn không giải phóng cao hơn, các khía cạnh khác là không đổi.

Chi phí vốn bình quân gia quyền (WACC) là một công thức khác mà các nhà đầu tư và công ty sử dụng để xác định xem một khoản đầu tư có xứng đáng với chi phí bỏ ra hay không. WACC xem xét toàn bộ cấu trúc vốn của một công ty, bao gồm cổ phiếu phổ thông, cổ phiếu ưu đãi, trái phiếu và bất kỳ khoản nợ dài hạn nào khác.

Công thức và tính toán chi phí vốn chưa sử dụng

Một số yếu tố cần thiết để tính toán chi phí sử dụng vốn không giới hạn, bao gồm hệ số beta không giới hạn, phần bù rủi ro thị trường và tỷ suất sinh lợi phi rủi ro. Tính toán này có thể được sử dụng như một tiêu chuẩn để đo lường tính hợp lý của khoản đầu tư.

Phiên bản beta không mở rộng thể hiện sự biến động của khoản đầu tư so với thị trường. Beta không mở, còn được gọi là beta tài sản, được xác định bằng cách so sánh công ty với các công ty tương tự với các bản betas có vay nợ đã biết, thường bằng cách sử dụng mức trung bình của nhiều bản betas để đưa ra ước tính. Việc tính toán phần bù rủi ro thị trường là sự chênh lệch giữa lợi nhuận thị trường kỳ vọng và tỷ suất sinh lợi phi rủi ro.

Khi đã biết tất cả các biến, chi phí sử dụng vốn không hạn chế có thể được tính theo công thức:

Chi phí vốn chưa tính đến = Lãi suất phi rủi ro + Bản beta chưa được đề cập (Phí bảo hiểm rủi ro thị trường)

Nếu kết quả của phép tính tạo ra chi phí sử dụng vốn không giới hạn là 10% và lợi nhuận của công ty giảm xuống dưới mức đó, thì đó có thể không phải là một khoản đầu tư khôn ngoan. So sánh kết quả với chi phí hiện tại của khoản nợ do công ty nắm giữ có thể xác định lợi nhuận thực tế.

Nguồn tham khảo: investmentopedia

Get notified whenever we post something new!

spot_img

Create a website from scratch

Just drag and drop elements in a page to get started with Newspaper Theme.

Continue reading

Roy’s Safety-First Criterion (SFRatio) Definition là gì?

Tiêu chí An toàn-Trên hết của Roy - SFRatio là gì? Tiêu chí an toàn trên hết của Roy, còn được gọi là SFRatio, là một cách tiếp cận các quyết định đầu tư đặt ra mức lợi...

Martial Law là gì?

Thiết quân luật là gì? Thiết quân luật là luật do quân đội quản lý chứ không phải là chính phủ dân sự. Thiết quân luật có thể được ban bố trong trường hợp khẩn cấp hoặc như...

Mezzanine Debt là gì?

Nợ Lửng Là Gì? Nợ lửng xảy ra khi một vấn đề nợ hỗn hợp phụ thuộc vào một vấn đề nợ khác từ cùng một công ty phát hành. Nợ lửng có gắn các công cụ vốn...

Enjoy exclusive access to all of our content

Get an online subscription and you can unlock any article you come across.