U.S. Savings Bond Adjustment là gì?

U.S. Savings Bond Adjustment là gì? tìm hiểu định nghĩa, khái niệm thông tin cơ bản cho người mới bắt đầu tìm hiểu về – Kinh tế học.

Định nghĩa – U.S. Savings Bond Adjustment

Thông tin về U.S. Savings Bond Adjustment

Tên gọi tiếng Anh U.S. Savings Bond Adjustment
Tên gọi tiếng Việt
Ký hiệu/viết tắt:  
Chủ đề Kinh Tế Học

Tóm tắt ý chính về U.S. Savings Bond Adjustment là gì?
  • Tiền lãi từ EE Trái phiếu tiết kiệm của Hoa Kỳ bị đánh thuế ở cấp liên bang nhưng không phải ở cấp tiểu bang hoặc địa phương đối với thu nhập.
  • Lãi suất mà trái phiếu tiết kiệm kiếm được là số tiền mà trái phiếu có thể được đổi lấy trên mệnh giá hoặc giá mua ban đầu của nó.
  • Tiền lãi của trái phiếu tiết kiệm cũng phải chịu thuế quà tặng, di sản và thuế tiêu thụ đặc biệt của liên bang trong khi ở cấp tiểu bang, thuế áp dụng cho bất động sản hoặc tài sản thừa kế.

Tổng kết

Trên đây là những thông tin về giúp bạn hiểu hơn về U.S. Savings Bond Adjustment thuộc kiến thức về Khái niệm Kinh tế học. Để cập nhật thêm những thông tin bổ ích bạn có thể truy cập vào chuyên mục Kinh tế học để tìm hiểu thêm.

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here