U.S. House Financial Services Committee là gì?

U.S. House Financial Services Committee là gì? tìm hiểu định nghĩa, khái niệm thông tin cơ bản cho người mới bắt đầu tìm hiểu về – Kinh tế học.

Định nghĩa – U.S. House Financial Services Committee

Thông tin về U.S. House Financial Services Committee

Tên gọi tiếng Anh U.S. House Financial Services Committee
Tên gọi tiếng Việt
Ký hiệu/viết tắt:  
Chủ đề Kinh Tế Học

Tóm tắt ý chính về U.S. House Financial Services Committee là gì?
Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện Hoa Kỳ

Tổng kết

Trên đây là những thông tin về giúp bạn hiểu hơn về U.S. House Financial Services Committee thuộc kiến thức về Khái niệm Kinh tế học. Để cập nhật thêm những thông tin bổ ích bạn có thể truy cập vào chuyên mục Kinh tế học để tìm hiểu thêm.

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here