U.S. Department of Health and Human Services (HHS) là gì?

U.S. Department of Health and Human Services (HHS) là gì? tìm hiểu định nghĩa, khái niệm thông tin cơ bản cho người mới bắt đầu tìm hiểu về – Kinh tế học.

Định nghĩa – U.S. Department of Health and Human Services (HHS)

Thông tin về U.S. Department of Health and Human Services (HHS)

Tên gọi tiếng Anh U.S. Department of Health and Human Services (HHS)
Tên gọi tiếng Việt
Ký hiệu/viết tắt:  
Chủ đề Kinh Tế Học

Tóm tắt ý chính về U.S. Department of Health and Human Services (HHS) là gì?
  • Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh là một bộ liên bang quan tâm đến việc thúc đẩy sức khỏe và phúc lợi của công dân Hoa Kỳ.
  • Bộ cũng chịu trách nhiệm thúc đẩy nghiên cứu trong các dịch vụ xã hội, y học và sức khỏe cộng đồng.
  • Nó có 11 bộ phận hoạt động và hơn 100 chương trình trên các cơ quan khác nhau của nó.
  • Ngoài việc cung cấp các dịch vụ con người, HHS cũng thực hiện các chương trình liên quan đến dịch vụ xã hội, quyền công dân và quyền riêng tư trong chăm sóc sức khỏe.
  • Hai trong số các bộ phận nổi tiếng nhất của HHS là Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) và Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA).

Tổng kết

Trên đây là những thông tin về giúp bạn hiểu hơn về U.S. Department of Health and Human Services (HHS) thuộc kiến thức về Khái niệm Kinh tế học. Để cập nhật thêm những thông tin bổ ích bạn có thể truy cập vào chuyên mục Kinh tế học để tìm hiểu thêm.

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here