Trough là gì?

Trough là gì? tìm hiểu định nghĩa, khái niệm thông tin cơ bản cho người mới bắt đầu tìm hiểu về – Kinh tế học.

Định nghĩa – Trough

Thông tin về Trough

Tên gọi tiếng Anh Trough
Tên gọi tiếng Việt
Ký hiệu/viết tắt:  
Chủ đề Kinh Tế Học

Tóm tắt ý chính về Trough là gì?
  • Về mặt kinh tế, đáy có thể đề cập đến một giai đoạn trong chu kỳ kinh doanh nơi hoạt động chạm đáy hoặc giá chạm đáy trước khi tăng.
  • Chu kỳ kinh doanh là sự chuyển động lên và xuống của tổng sản phẩm quốc nội (GDP) và bao gồm các cuộc suy thoái và mở rộng kết thúc bằng các đỉnh và đáy.
  • Mức thấp nhất được đánh dấu bởi các điều kiện như tỷ lệ thất nghiệp cao hơn, sa thải nhân viên, doanh số và thu nhập kinh doanh giảm và khả năng cung cấp tín dụng thấp hơn.
  • Sau khi chạm đáy, quá trình phục hồi và mở rộng bắt đầu.
  • Các đáy thực tế chỉ có thể được xác định trong nhận thức muộn màng.

Tổng kết

Trên đây là những thông tin về giúp bạn hiểu hơn về Trough thuộc kiến thức về Khái niệm Kinh tế học. Để cập nhật thêm những thông tin bổ ích bạn có thể truy cập vào chuyên mục Kinh tế học để tìm hiểu thêm.

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here