Troubled Asset Relief Program (TARP) là gì?

Troubled Asset Relief Program (TARP) là gì? tìm hiểu định nghĩa, khái niệm thông tin cơ bản cho người mới bắt đầu tìm hiểu về – Kinh tế học.

Định nghĩa – Troubled Asset Relief Program (TARP)

Thông tin về Troubled Asset Relief Program (TARP)

Tên gọi tiếng Anh Troubled Asset Relief Program (TARP)
Tên gọi tiếng Việt
Ký hiệu/viết tắt:  
Chủ đề Kinh Tế Học

Tóm tắt ý chính về Troubled Asset Relief Program (TARP) là gì?
Chương trình cứu trợ tài sản gặp sự cố (TARP)

Tổng kết

Trên đây là những thông tin về giúp bạn hiểu hơn về Troubled Asset Relief Program (TARP) thuộc kiến thức về Khái niệm Kinh tế học. Để cập nhật thêm những thông tin bổ ích bạn có thể truy cập vào chuyên mục Kinh tế học để tìm hiểu thêm.

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here