Trillion Cubic Feet (Tcf) là gì?

Trillion Cubic Feet (Tcf) là gì? tìm hiểu định nghĩa, khái niệm thông tin cơ bản cho người mới bắt đầu tìm hiểu về – Kinh tế học.

Định nghĩa – Trillion Cubic Feet (Tcf)

Thông tin về Trillion Cubic Feet (Tcf)

Tên gọi tiếng Anh Trillion Cubic Feet (Tcf)
Tên gọi tiếng Việt
Ký hiệu/viết tắt:  
Chủ đề Kinh Tế Học

Tóm tắt ý chính về Trillion Cubic Feet (Tcf) là gì?
  • Thuật ngữ nghìn tỷ feet khối là một phép đo thể tích khí tự nhiên được sử dụng bởi ngành dầu khí Hoa Kỳ.
  • Phép đo một nghìn tỷ feet khối được viết tắt là Tcf trong ngành.
  • Một nghìn tỷ feet khối tương đương với khoảng một phần tư tỷ đơn vị nhiệt của Anh.

Tổng kết

Trên đây là những thông tin về giúp bạn hiểu hơn về Trillion Cubic Feet (Tcf) thuộc kiến thức về Khái niệm Kinh tế học. Để cập nhật thêm những thông tin bổ ích bạn có thể truy cập vào chuyên mục Kinh tế học để tìm hiểu thêm.

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here