Trickle-Down Theory là gì?

Trickle-Down Theory là gì? tìm hiểu định nghĩa, khái niệm thông tin cơ bản cho người mới bắt đầu tìm hiểu về – Kinh tế học.

Định nghĩa – Trickle-Down Theory

Thông tin về Trickle-Down Theory

Tên gọi tiếng Anh Trickle-Down Theory
Tên gọi tiếng Việt
Ký hiệu/viết tắt:  
Chủ đề Kinh Tế Học

Tóm tắt ý chính về Trickle-Down Theory là gì?
  • Lý thuyết nhỏ giọt nói rằng giảm thuế và lợi ích cho các công ty và những người giàu có sẽ giảm xuống cho tất cả những người khác.
  • Kinh tế học khó khăn liên quan đến ít quy định hơn và cắt giảm thuế đối với những người trong khung thuế thu nhập cao cũng như các công ty.
  • Những người chỉ trích cho rằng những lợi ích cộng thêm mà người giàu nhận được làm tăng thêm sự bất bình đẳng về thu nhập trong nước.

Tổng kết

Trên đây là những thông tin về giúp bạn hiểu hơn về Trickle-Down Theory thuộc kiến thức về Khái niệm Kinh tế học. Để cập nhật thêm những thông tin bổ ích bạn có thể truy cập vào chuyên mục Kinh tế học để tìm hiểu thêm.

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here