Treasury Stock Method là gì?

Treasury Stock Method là gì? tìm hiểu định nghĩa, khái niệm thông tin cơ bản cho người mới bắt đầu tìm hiểu về – Kinh tế học.

Định nghĩa – Treasury Stock Method

Thông tin về Treasury Stock Method

Tên gọi tiếng Anh Treasury Stock Method
Tên gọi tiếng Việt
Ký hiệu/viết tắt:  
Chủ đề Kinh Tế Học

Tóm tắt ý chính về Treasury Stock Method là gì?
  • Phương pháp cổ phiếu quỹ tính toán số lượng cổ phiếu mới có khả năng được tạo ra bởi các quyền chọn và chứng quyền bằng tiền không được thực hiện.
  • Phương pháp này giả định rằng số tiền thu được mà một công ty nhận được từ việc thực hiện quyền chọn bằng tiền được sử dụng để mua lại các cổ phiếu phổ thông trên thị trường.
  • Phương pháp cổ phiếu quỹ phải được một công ty sử dụng khi tính toán thu nhập suy giảm trên mỗi cổ phiếu (EPS).

Tổng kết

Trên đây là những thông tin về giúp bạn hiểu hơn về Treasury Stock Method thuộc kiến thức về Khái niệm Kinh tế học. Để cập nhật thêm những thông tin bổ ích bạn có thể truy cập vào chuyên mục Kinh tế học để tìm hiểu thêm.

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here