Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) là gì?

Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) là gì? tìm hiểu định nghĩa, khái niệm thông tin cơ bản cho người mới bắt đầu tìm hiểu về – Kinh tế học.

Định nghĩa – Treasury Inflation-Protected Security (TIPS)

Thông tin về Treasury Inflation-Protected Security (TIPS)

Tên gọi tiếng Anh Treasury Inflation-Protected Security (TIPS)
Tên gọi tiếng Việt
Ký hiệu/viết tắt:  
Chủ đề Kinh Tế Học

Tóm tắt ý chính về Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) là gì?
Bảo mật được bảo vệ bởi lạm phát kho bạc (TIPS)

Tổng kết

Trên đây là những thông tin về giúp bạn hiểu hơn về Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) thuộc kiến thức về Khái niệm Kinh tế học. Để cập nhật thêm những thông tin bổ ích bạn có thể truy cập vào chuyên mục Kinh tế học để tìm hiểu thêm.

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here