Treasury Bills (T-Bills) là gì?

Treasury Bills (T-Bills) là gì? tìm hiểu định nghĩa, khái niệm thông tin cơ bản cho người mới bắt đầu tìm hiểu về – Kinh tế học.

Định nghĩa – Treasury Bills (T-Bills)

Thông tin về Treasury Bills (T-Bills)

Tên gọi tiếng Anh Treasury Bills (T-Bills)
Tên gọi tiếng Việt
Ký hiệu/viết tắt:  
Chủ đề Kinh Tế Học

Tóm tắt ý chính về Treasury Bills (T-Bills) là gì?
Tín phiếu Kho bạc (T-Bills)

Tổng kết

Trên đây là những thông tin về giúp bạn hiểu hơn về Treasury Bills (T-Bills) thuộc kiến thức về Khái niệm Kinh tế học. Để cập nhật thêm những thông tin bổ ích bạn có thể truy cập vào chuyên mục Kinh tế học để tìm hiểu thêm.

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here