Trade Surplus là gì?

12

Thặng dư thương mại là một thước đo kinh tế của cán cân thương mại tích cực, trong đó xuất khẩu của một quốc gia vượt quá nhập khẩu của quốc gia đó.

  • Cán cân thương mại = Tổng giá trị xuất khẩu – Tổng giá trị nhập khẩu

Thặng dư thương mại xuất hiện khi kết quả của phép tính trên là dương. Thặng dư thương mại thể hiện một luồng nội tệ ròng từ thị trường nước ngoài vào. Nó ngược lại với thâm hụt thương mại, thể hiện dòng chảy ra ròng, và xảy ra khi kết quả của phép tính trên là số âm. Tại Hoa Kỳ, cán cân thương mại được Cục Phân tích Kinh tế báo cáo hàng tháng.

1:47

Thặng dư thương mại

Phá vỡ thặng dư thương mại

Thặng dư thương mại có thể tạo ra việc làm và tăng trưởng kinh tế, nhưng cũng có thể dẫn đến giá cả và lãi suất cao hơn trong một nền kinh tế. Cán cân thương mại của một quốc gia cũng có thể ảnh hưởng đến giá trị của đồng tiền của quốc gia đó trên thị trường toàn cầu, vì nó cho phép một quốc gia kiểm soát phần lớn đồng tiền của mình thông qua thương mại. Trong nhiều trường hợp, thặng dư thương mại giúp củng cố đồng tiền của một quốc gia so với các đồng tiền khác, ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái tiền tệ; tuy nhiên, điều này phụ thuộc vào tỷ trọng hàng hóa và dịch vụ của một quốc gia so với các quốc gia khác, cũng như các yếu tố thị trường khác. Khi chỉ tập trung vào các hiệu ứng thương mại, thặng dư thương mại có nghĩa là có nhu cầu cao đối với hàng hóa của một quốc gia trên thị trường toàn cầu, điều này đẩy giá hàng hóa đó lên cao hơn và dẫn đến việc đồng nội tệ trực tiếp tăng giá.

Thâm hụt thương mại

Ngược lại với xuất siêu là nhập siêu. Thâm hụt thương mại xảy ra khi một quốc gia nhập khẩu nhiều hơn xuất khẩu. Thâm hụt thương mại thường cũng có tác động ngược lại đến tỷ giá hối đoái tiền tệ. Khi nhập khẩu vượt quá xuất khẩu, nhu cầu tiền tệ của một quốc gia trong thương mại quốc tế sẽ thấp hơn. Nhu cầu về tiền tệ thấp hơn khiến nó trở nên ít có giá trị hơn trên thị trường quốc tế.

Trong khi cán cân thương mại ảnh hưởng nhiều đến sự biến động tiền tệ trong hầu hết các trường hợp, có một số yếu tố mà các quốc gia có thể quản lý để làm cho cán cân thương mại ít ảnh hưởng hơn. Các quốc gia có thể quản lý danh mục đầu tư vào tài khoản nước ngoài để kiểm soát sự biến động và di chuyển của tiền tệ. Ngoài ra, các quốc gia cũng có thể thỏa thuận về một tỷ giá tiền tệ được cố định để giữ cho tỷ giá hối đoái của đồng tiền của họ không đổi ở một tỷ giá cố định. Nếu một loại tiền tệ không được gắn với một loại tiền tệ khác, tỷ giá hối đoái của nó được coi là thả nổi. Tỷ giá hối đoái thả nổi rất dễ biến động và chịu sự thay đổi bất thường của giao dịch hàng ngày trong thị trường tiền tệ, là một trong những đấu trường giao dịch lớn nhất của thị trường tài chính toàn cầu.

Nguồn tham khảo: investmentopedia