Total Utility là gì?

12

Tiện ích tổng thể là gì?

Tổng mức độ hữu ích là tổng mức độ thỏa mãn hoặc sự thỏa mãn mà người tiêu dùng nhận được thông qua việc tiêu thụ một hàng hóa hoặc dịch vụ cụ thể. Mức độ thỏa dụng toàn phần thường được so sánh với mức độ thỏa dụng cận biên, là mức độ thỏa mãn mà người tiêu dùng nhận được khi tiêu thụ thêm một đơn vị hàng hóa hoặc dịch vụ. Tổng tiện ích giúp các nhà kinh tế hiểu được nhu cầu về hàng hóa và dịch vụ.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Tổng mức độ thỏa dụng là tổng hợp của sự thỏa mãn hoặc sự thỏa mãn mà người tiêu dùng nhận được thông qua việc tiêu dùng hàng hóa hoặc dịch vụ.
  • Các nhà kinh tế học tìm cách định lượng tiện ích và tổng tiện ích bằng cách sử dụng utils.
  • Để hiểu rõ nhất về mức độ hữu ích tổng thể, người ta nên hiểu Quy luật Giảm thiểu Tiện ích cận biên, trong đó quy định rằng khi càng tiêu dùng nhiều hàng hóa hoặc dịch vụ, thì sự thỏa mãn bổ sung, được gọi là tiện ích cận biên, sẽ giảm xuống.
  • Tổng tiện ích là một khái niệm cốt lõi được nghiên cứu khi tìm cách phân tích các hành vi của người tiêu dùng.
  • Nói chung, các lý thuyết kinh tế cho rằng hành động của người tiêu dùng thường dựa trên mục tiêu là tối đa hóa toàn bộ mức độ thỏa dụng, dẫn đến việc các đơn vị mua hàng được coi là có mức độ thỏa mãn tiện ích lớn nhất.

Hiểu về Tiện ích Tổng thể

Trong kinh tế học, tiện ích đề cập đến sự hài lòng đạt được khi tiêu dùng một hàng hóa hoặc dịch vụ. Tổng mức độ hữu ích thường được định nghĩa là một tổng kết có thể định lượng được của sự hài lòng hoặc hạnh phúc có được từ việc tiêu thụ nhiều đơn vị của một hàng hóa hoặc dịch vụ cụ thể.

Tiện ích và tổng tiện ích được sử dụng trong phân tích kinh tế về các hành vi của người tiêu dùng trong thị trường. Các nhà kinh tế học tìm cách định lượng tổng tiện ích bằng cách sử dụng các phép tính đặc biệt. Các nhà kinh tế cũng có thể nghiên cứu một số thước đo kinh tế kết hợp với tổng tiện ích khi tìm cách hiểu hành vi của người tiêu dùng phù hợp với cung và cầu như thế nào.

Trong kinh tế học, các nhà kinh tế học thường xem những thay đổi trong hành vi và tiêu dùng bằng cách phân tích mức tăng cận biên và giảm biên. Các thay đổi cận biên thường sẽ là tăng tỷ lệ hoặc giảm tỷ lệ. Trong trường hợp tổng mức hữu dụng, cận biên đề cập đến mức độ tăng hoặc giảm của mức độ tiện ích có được khi tiêu thụ thêm.

Lý thuyết lựa chọn hợp lý

Tổng mức độ hữu dụng thường được nghiên cứu cùng với Lý thuyết Lựa chọn Hợp lý và Quy luật Giảm thiểu Mức độ Tiện ích Biên. Lý thuyết Lựa chọn Hợp lý nói rằng người tiêu dùng tìm cách tối đa hóa mức độ thỏa dụng của họ với mỗi đơn vị tiêu dùng. Lý thuyết người tiêu dùng và lý thuyết nhu cầu cho rằng hành động của người tiêu dùng được hướng tới tối đa hóa tiện ích bằng cách cố gắng đạt được sự hài lòng nhất có thể theo cách hợp lý nhất. Nhìn chung, các lý thuyết kinh tế cổ điển cho thấy rằng hầu hết người tiêu dùng muốn có được mức độ thỏa dụng cao nhất có thể trên một đơn vị cho số tiền họ bỏ ra.

Tổng tiện ích thường được đo bằng đơn vị tương đối gọi là utils. Khi đo lường tổng tiện ích, phân tích có thể trải dài từ một đơn vị tiêu thụ đến nhiều đơn vị. Ví dụ: một cookie cung cấp một mức độ tiện ích được xác định bởi mức tiêu thụ đơn lẻ của nó, trong khi một túi cookie có thể cung cấp toàn bộ tiện ích trong khoảng thời gian cần thiết để tiêu thụ hoàn toàn tất cả cookie trong túi.

Quy luật Giảm thiểu Tiện ích Biên

Để hiểu rõ hơn về mức độ thỏa dụng tổng thể, người ta phải hiểu Quy luật Giảm thiểu Mức độ Tiện ích cận biên, trong đó quy định rằng khi càng tiêu dùng nhiều hàng hóa hoặc dịch vụ, thì sự thỏa mãn bổ sung, được gọi là mức độ thỏa dụng cận biên, sẽ giảm xuống. Hàng hóa đầu tiên được tiêu thụ cung cấp tiện ích cao nhất, hàng hóa thứ hai có tiện ích cận biên thấp hơn, v.v. Do đó, tổng tiện ích tăng ít nhanh chóng với mỗi đơn vị bổ sung được tiêu thụ cùng một loại hàng hóa hoặc dịch vụ.

Cách tính Tổng tiện ích

Mỗi đơn vị hàng hóa hoặc dịch vụ riêng lẻ có tiện ích riêng và mỗi đơn vị tiêu dùng bổ sung sẽ có tiện ích cận biên riêng. Tổng tiện ích sẽ là tổng tiện ích thu được từ tất cả các đơn vị đang được nghiên cứu.

“Sự hài lòng” là một thước đo chủ quan và sẽ thay đổi tùy theo từng cá nhân, có nghĩa là tổng mức độ thỏa dụng đóng vai trò như một hướng dẫn trong việc hiểu các quyết định tâm lý của người tiêu dùng.

Tổng công thức tiện ích sẽ bao gồm utils. Utils thường là tương đối và được gán một giá trị cơ bản. Các nhà kinh tế học thường phân tích utils trên một phổ để cung cấp một phân tích so sánh về lượng sử dụng hoặc mức độ hài lòng đạt được từ một đơn vị tiêu dùng. Giá trị cơ sở được chỉ định cho utils là cần thiết vì về mặt lý thuyết không có giá trị thực cho sự thỏa mãn tiện ích nói chung.

Để tìm tổng mức hữu dụng, các nhà kinh tế học sử dụng công thức tổng mức cơ bản sau:

TU = U1 + MU2 + MU3…

TU = Tổng số tiện ích

U = Tiện ích

MU = Tiện ích biên

Tổng mức hữu dụng bằng tổng số lượng tối đa thu được từ mỗi đơn vị tiêu dùng. Trong phương trình, mỗi đơn vị tiêu dùng được kỳ vọng sẽ có ít tiện ích hơn một chút khi có nhiều đơn vị tiêu dùng hơn.

Tối đa hóa tổng số tiện ích

Lý thuyết kinh tế liên quan đến các hoạt động của người tiêu dùng cho rằng mục tiêu chính của người tiêu dùng là đạt được lượng tiện ích lớn nhất với mức chi phí ít nhất. Điều này một phần là do số tiền hạn chế mà một người có thể sở hữu, cũng như mong muốn đạt được sự hài lòng từ việc tiêu dùng hàng hóa và dịch vụ càng nhiều càng tốt.

Ví dụ, nếu người tiêu dùng được đưa ra hai lựa chọn mua hàng với cùng chi phí tài chính và không có lựa chọn nào cần thiết hoặc chức năng hơn lựa chọn kia, người tiêu dùng sẽ chọn hàng hóa hoặc dịch vụ cung cấp nhiều tiện ích nhất cho số tiền bỏ ra.

Ví dụ về Total Utility

John đói và quyết định ăn một thanh sô cô la. Tổng lợi ích của anh ta khi ăn một thanh sô cô la là 20 utils. Anh ta vẫn còn đói nên anh ta ăn một thanh sô cô la khác, với tổng số tiện ích của anh ta là 25 utils. John vẫn còn đói và có thêm hai thanh sô cô la. Thanh sô cô la thứ ba có tổng công dụng là 27 util và thanh thứ tư có tổng công dụng là 24 util. Điều này được thể hiện rõ nhất trong bảng dưới đây.

Số lượng tiêu thụ Tổng tiện ích
0 Thanh
1 thanh 20 utils
2 thanh 25 utils
3 thanh 27 utils
4 thanh 24 utils

Với mỗi thanh sô cô la bổ sung, tổng tiện ích của John tăng lên, cho đến khi nó đạt mức tối đa là ba thanh sô cô la. Với thanh sô cô la thứ tư, tổng tiện ích của John giảm đi. Điều này có thể được hiểu với tiện ích cận biên; tiện ích mà John thu được từ mỗi thanh sô cô la bổ sung.

Số lượng tiêu thụ Tổng tiện ích Tiện ích cận biên
0 Thanh
1 thanh 20 utils 20 utils
2 thanh 25 utils 5 utils
3 thanh 27 utils 2 utils
4 thanh 24 utils – 3 phím

Với mỗi thanh sô cô la bổ sung sau thanh sô cô la đầu tiên, mức độ thỏa dụng cận biên của John giảm xuống, có nghĩa là anh ta đang nhận được ít sự hài lòng hơn từ một thanh sô cô la khác. Điều này có ý nghĩa khi anh ấy ngày càng no hơn với mỗi thanh. Sau thanh thứ ba, tiện ích cận biên của anh ta là số âm, có nghĩa là anh ta không đạt được sự hài lòng và trên thực tế là tồi tệ hơn; có lẽ cảm thấy buồn nôn sau khi tiêu thụ quá nhiều sô cô la và đường.

Tổng số câu hỏi thường gặp về Tiện ích

Tiện ích tổng thể là gì?

Tổng mức độ hữu ích là sự hài lòng tổng hợp mà một cá nhân nhận được từ việc tiêu thụ một số lượng cụ thể của hàng hóa hoặc dịch vụ.

Mối quan hệ giữa tổng mức hữu ích và mức độ hữu ích cận biên là gì?

Trong khi mức độ thỏa dụng tổng thể đo lường sự hài lòng tổng thể mà một cá nhân nhận được khi tiêu thụ một lượng cụ thể của hàng hóa hoặc dịch vụ, thì mức độ thỏa dụng cận biên là sự thỏa mãn mà một cá nhân nhận được khi tiêu thụ thêm một đơn vị hàng hóa hoặc dịch vụ. Nếu mức độ thỏa dụng biên là dương thì mức độ thỏa dụng tổng thể sẽ tăng lên. Một khi tiện ích cận biên là số âm, thì tổng tiện ích sẽ giảm.

Làm thế nào để bạn tính toán mức độ hữu ích cận biên và mức độ hữu ích tổng thể?

Công thức cơ bản để tính tổng tiện ích như sau:

TU = U1 + MU2 + MU3…

TU = Tổng số tiện ích

U = Tiện ích

MU = Tiện ích biên

Tiện ích cận biên được tính như sau:

MU = Thay đổi Tổng Tiện ích / Thay đổi Đơn vị

Tổng Tiện ích Có Luôn Tăng Không?

Tổng tiện ích không phải lúc nào cũng tăng. Khi mức thỏa dụng biên là số âm, thì mức độ thỏa dụng tổng thể sẽ giảm. Điều này có nghĩa là một cá nhân không có được bất kỳ sự hài lòng nào từ việc tiêu thụ thêm một đơn vị hàng hóa hoặc dịch vụ và càng tệ hơn khi làm như vậy.

Điểm mấu chốt

Tiện ích đo lường sự hài lòng mà một cá nhân nhận được từ việc tiêu thụ hàng hóa hoặc dịch vụ. Tổng mức độ thỏa dụng đo lường mức độ hài lòng tổng thể đối với một lượng hàng hóa hoặc dịch vụ cụ thể. Tiện ích toàn phần hoạt động song song với tiện ích cận biên, đo lường mức độ thỏa mãn bổ sung nhận được từ việc tiêu dùng hàng hóa hoặc dịch vụ. Miễn là mức độ thỏa dụng biên còn dương, mức độ thỏa dụng tổng thể sẽ tăng lên. Một khi tiện ích cận biên là số âm, thì tổng tiện ích sẽ giảm.

Các nhà kinh tế hướng tới việc nghiên cứu mức độ thỏa dụng tổng thể và mức độ thỏa dụng cận biên để hiểu được hành vi của người tiêu dùng. Hành vi của người tiêu dùng giúp dự đoán nhu cầu đối với hàng hóa và dịch vụ, tác động đến cung và giá của chúng; tất cả các thước đo chính để phân tích một nền kinh tế.

Nguồn tham khảo: investmentopedia