Total Return là gì?

Total Return là gì? tìm hiểu định nghĩa, khái niệm thông tin cơ bản cho người mới bắt đầu tìm hiểu về – Kinh tế học.

Định nghĩa – Total Return

Thông tin về Total Return

Tên gọi tiếng Anh Total Return
Tên gọi tiếng Việt
Ký hiệu/viết tắt:  
Chủ đề Kinh Tế Học

Tóm tắt ý chính về Total Return là gì?
  • Tổng lợi nhuận là tỷ lệ hoàn vốn thực tế của một khoản đầu tư hoặc một nhóm các khoản đầu tư trong một thời kỳ.
  • Tổng lợi nhuận bao gồm lãi, lãi vốn, cổ tức và các khoản phân phối đã thực hiện.
  • Tổng lợi nhuận được biểu thị bằng tỷ lệ phần trăm của số tiền đã đầu tư.
  • Tổng lợi nhuận là một thước đo mạnh mẽ về hiệu suất tổng thể của một khoản đầu tư.

Tổng kết

Trên đây là những thông tin về giúp bạn hiểu hơn về Total Return thuộc kiến thức về Khái niệm Kinh tế học. Để cập nhật thêm những thông tin bổ ích bạn có thể truy cập vào chuyên mục Kinh tế học để tìm hiểu thêm.

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here